Христос Воскресе! Йоан Екзарх: „А ето, след Възкресението първом изрече думата “Мир вам” (Слово за Пасха)

Христос Воскресе! Честит Празник, Възкресение Христово!

Научете повече за Празника
Патрирах Неофит: „Съвършена любов Той ни показа на Кръста, нея Той очаква и от нас“ (ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ)

По повод най-светлия християнски празник, предлагаме на любознателните читатели един от бисерите на Златния век на българската книжнина – „Слово за Пасха“ от Йоан Екзарх.

СЛОВО ЗА ПАСХА
Слово на Йоан Презвитер от евангелското тълкование

 “Върнаха се пак двамата ученици у тях си, изумени, а Мария стоеше отвън при гроба, плачейки” (Иоан. 20:10-11).

 Жалостив е, прочее, женският пол и бързо се поддава на състрадание. Казвам това, та да се не чудиш защо Мария, стоейки при гроба, плаче горчиво, Петър пък изобщо не прави такова нещо. “Учениците, рече, се върнаха у тях си изумени”, а тя “стоеше плачейки”, понеже и полът [им] е състрадателен и при това — понеже тя не знаеше ясно за възкресението, докато тези ученици, видели повивките и повярвали, се върнаха изумени. Но защо двамата не отидоха в Галилея, както им бе наредено преди разпъването? Както си мисля, те чакаха другите апостоли, а едновременно преживяха това чудо. Те се върнаха, а тя и още стоеше при гроба, плачейки, защото и гробът, гледан от хората, е голяма утеха.

 Виждаш ли я, как тя, отдадена на покойника, мисли, като се наведе да види мястото, дето лежи тялото Иисусово? Заради това и поради това усилие не малка награда приема. Онова, що учениците не съзряха, това тя първа видя, сиреч: “два ангела седящи, единият при нозете, а другият — при главата в бели одежди” (Иоан. 20:12). И видът им бе изпълнен със светлост и радост. Умът на жената не беше чак толкова възвишен, та от това да получи даровете на възкресението, затова чрез тези неща стана нещо повече. Защото тя вижда ангели седящи, светли на вид, та да отклонят ума й от мъката и да я утешат. Те обаче не й казват нищо за възкресението, ала постепенно я насочват към мисълта за него. Видя образи светли, каквито никога не бе виждала, видя блестящо видение, чу състрадателен глас.

Виж още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *