„АЛМАНАХ“

„Алманах – списание за хуманитарни науки” е безплатно онлайн списание подготвяно по инициатива на Младежка Историческа Общност. В списанието ще бъдат публикувани материали от сферата на хуманитарните науки – история, археология, етнография и краезнание. Идеята на Младежка Историческа Общност е “Алманах” да се превърне в трибуна за представяне на материали от студенти, докторанти или хора милеещи за историята и краезнанието.

Надяваме се да събудим интерес и съпричастност сред любителите на историческата наука желаещи да публикуват материали от посочените хуманитарни сфери, като се избягват псевдо-исторически, конфронтистки и откровено провокативни статии. Списанието ще се издава на всеки четири месеца.

Можете да споделяте мнения, предложения и други отзиви на нашата Фейсбук страница или на е-мейл mio_contact@abv.bg

Издания:

Брой 8

Изтегли


Брой 7

Изтегли


Брой 6

Изтегли


Брой 5

Изтегли


Брой 4

Изтегли


Брой 3

Изтегли


Брой 2

Изтегли


Брой 1

Изтегли