Ковачевско кале

Ковачевското кале е късноримската крепост, която се намира на 6 км западно от гр. Попово, в непосредствена близост до съвременния път Попово – Бяла.

Първоначално става известна на науката, благодарение на чешкия археолог Карел Шкорпил под името „Ковачовешко кале“, поради тогавашния изговор на най-близкото до нея село, наричано тогава „Ковачовец“.

Крепостта е разположена в равна малка долина, образувана при вливането под остър ъгъл в река Ковачевска (Ерек дере) на нейния северозападен приток – Чепез дере. Пряка видимост към нея в древността е имало единствено от изток и от запад, по течението на малката река, а от север и от юг крепостта е оставала закрита от три средно високи плата.

В края на мезозойската ера, по време на горната креда, районът, в който милиони години по-късно е построена тази късноримска крепост, е бил дъно на топло тропическо море. За това свидетелстват многобройните, намирани в отлаганията, ростуми на белемнити – главоноги мекотели от клас Cephalopoda.

От началото на месец септември 2010 г. територията на крепостта от 40 000 кв. м е предоставена на община Попово от Министерския съвет на РБ за безвъзмездно управление, с цел кандидатстване за нейното развитие като туристически обект по европейските програми и фондове.

Съвременните координати на крепостта са: 43°21’33.31″С и 26° 8’45.36″И.

Крепостта е обявена за паметник на културата под № 19 в Държавен вестник, брой 70 от 31.08.1976 г.

Източник Wikipedia