За Нас

Младежка историческа общност (МИО) е неправителствена организация с идеална цел. Тя е създадена през 2009г. от група млади историци с цел да стане център за дискусия и научни търсения в сферата на историята наука и помощните исторически дисциплини. Организацията няма за цел да разпространява или представя различни политически идеи или религиозни учения.

В изпълнение на основната си цел членовете на МИО взеха решение за създаване на център, в които може свободно да се провеждат дискусии и презентации свързани с историческата наука. Чрез привличането на нови членове към организацията и с помощта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ тази амбиция бе реализирана. Като част от този център се предвижда изграждането на библиотека, както от книжен масив, така и виртуална.

За популяризиране на МИО в началото на 2011г. бе създадена facebook страница, която допринася много за разпространяването на нашите идеи и намирането на нови съмишленици във виртуалното пространство.

През малкото години на своето съществуване МИО успя да създаде редица контакти с различни български културни институции:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Национален исторически музей

Регионален музей Попово