Ново издание: Първо послание на Климента до Коринтяните и Учение на Дванадесетте апостоли

Предговор от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан Пред нас отново се открива изключително интересния духовен и величав образ на Варненския и Преславски митрополит Симеон. Този бележит български архиерей е една изключително ярка личност, живееща в периода на XIX и началото …

Нова книга: „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“

Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор. проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и …

Достъпна е вече монографията на Юра Константинова – „Българите в османския Солун“

Монографията на Юра Константинова, Българите в османския Солун, ИБЦТ, 2020 е първото цялостно изследване на участието на българите в политическия, икономическия и обществения живот на османския Солун. Текстът е построен на тематичен принцип, като въпросите в отделните тематични ядра са …

„Забравените наши сънародници в Егейска Македония“ – книга на Румен Иванов

„Забравените наши сънародници в Егейска Македония“ е книга на Румен Иванов, в която се проследява съдбата на българите в Егейска Македония. Авторът разглежда един чувствителен въпрос от балканското историческо наследство, проследен чрез задълбочен анализ и съпоставка на факти и демографски …

Нова издание: CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция от Славия Бърлиева

СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция. София: КМНЦ-БАН, 2019. Настоящата монография представя проучвания на Славия Бърлиева върху паметници на кирило-методиевската традиция, интерпретирани като феномени на идентичността – конфесионална, политическа, етническа, културна. Те са написани в различни …

Том 100 на ГСУ Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Том 100 на Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Изданието е посветено на Международната научна конференция „Граници, култури, идентичност“ (2018). Източник: Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Излезе том 71 от поредицата „Архивите говорят“ – „Ватикански извори за българската история (XVII в.)“

Излезе от печат том 71 „Ватикански извори за българската история (XVII в.)“ от поредицата „Архивите говорят“ на Държавна агенция „Архиви“. Документите са издирени в библиотеката на Ватикана от Иоанна Списаревска и са разчетени и преписани от нея. Съставители на изданието …

Нова книга: „България, Дубровник и Балканите. Политически, икономически и дипломатически отношения“ от Елена Костова

Нова книга: „България, Дубровник и Балканите. Политически, икономически и дипломатически отношения“ от Елена Костова Анотация: Първата част от труда се фокусира върху развитието на политическите и икономическите взаимоотношения между България и Дубровник, като не липсва и анализ на сведения за …

Излезе от печат сборникът „Дарителство, традиция и съвременни практики“

Изданието е финансирано от Министерството на културата и представя пълните текстове на докладите от Националния студентски семинар, посветен на 200 годишнината от рождението на Евлоги Георгиев и 195 годишнината от рождението на Христо Георгиев, проведен в Карлово на 1 ноември …

Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Станислав Станилов „Втората огърлица в преславското съкровище“

Излезе от печат новата книга на известния български архeолог и учен проф. д.и.н. Станислав Станилов „Втората огърлица в преславското съкровище“. Четиридесет години след 1979г., когато случайно е открита „колективната находка“ от златни предмети, известна като Преславското златно съкривище, проф. Станилов …