Раймонд Детрез, „Не търсят гърци, а ромеи. Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.)“

Раймон Детрез, „Не търсят гърци, а ромеи • Православната културна общност в Османската империя (XV-XIX в.)“, Издателство: „Кралица Маб“, С., 2015, 305 (ISBN: 9789545331466) „Раймонд Детрез убедително доказва, че ромейската общност в Османската империя от времето преди епохата на модерните …

Кирил Павликянов/Cyril Pavlikianov, „The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou“

Кирил Павликянов/Cyril Pavlikianov, „The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou „, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2014, 914 с. (ISBN: 9789540738826) „Настоящият труд представя текстовете на средновековните гръцки и български документи, съхранявани в Зографския …

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2, Издателство: „Жанет 45“, С., 2015, 672 с. (ISBN: 978 619 186 011 1) „Балканският човек“ е текст-енциклопедия – първи по рода си не само в писмената култура на България, но …

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2014, 298 с., (ISBN: 978-954-07-3815-4 ) „Монографията е опит за по-различен поглед върху европейско-османския сблъсък от XV-XVI в. Конфликтът е анализиран през „призмата“ на природните дадености и …

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“, Превод: Татяна Филева, Издателство: „Омофор“, С., 2014, 295 с. (ISBN: 9789542972396) „Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано …

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 656 с. (ISBN: 978-619-152-568-3) „Проф. Нако Стефанов, дфн, д-р по история, е японист, изследовател на страните от Източна Азия, специалист по управление, …

Герасим Петрински, „Късноантична и византийска канонична реторика“

Герасим Петрински, „Късноантична и византийска канонична реторика“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2014, 376 с. (ISBN: 978-954-07-3816-1) „За разлика от класическата, средновековната реторика е преди всичко образователна дисциплина. За обучителни цели през V–VI в. Неизвестен преподавател съставя обемен наръчник, …