Снежана Радоева, „Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)“

Снежана Радоева, „Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)“, Издателство „Парадигма“, С., 2014, 255 с. (ISBN: 978-954-326-233-5) „Трудът е написан на основата на богатия архивно-документален материал, съхраняван във фондовете на няколко основни архивохранилища в столицата – Централния …

Дженгиз Хаков, „Ататюрк, България и Балканите. Научни студии и статии“

Дженгиз Хаков, „Ататюрк, България и Балканите. Научни студии и статии“, Издателство: „Парадигма“, С., 2014, 296 с. (ISBN: 978–954–326–235–9) „Предмет на изследванията на Дж. Хаков са въпросите, свързани със социално-икономическото, вътрешно- и външно-политическо развитие на Турция и ролята на военните в …

Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова, „Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953)“

Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова, „Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953)“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014, 280 с. (ISBN: 978-954-07-3873-4) „Тази книга е …

Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“

„Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2015, 444 с. (ISBN: 978-954-322-785-3) Преди 70 години, след настъпилите през …

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. З. Зафер, В. Чернокожев)

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. Зайнеп Зафер, Вихрен Чернокожев), Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 464 с. (SBN: 978-619-152-575-1) „Антологията представя за пръв …

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“, Издателство: „Захарий Стоянов“, С., 2015, 683 с. (ISBN: 978-954-09-0837-3) „С много оригинални документи и други писмени извори книгата разкрива гоненията и разоренията на македонските българи под османска власт в периода 1878-1903 г., както …

Си Дзинпин, „Китайската мечта“

Си Дзинпин, „Китайската мечта“, Превод от китайски: Евелина В. Хайн, Тодор Щ. Радев, Издателство „Изток – Запад“, С., 2015, 200 с. (ISBN: 978-619-152-565-2 (мека подвързия), ISBN: 978-619-152-566-9 (твърда подвързия) „Си Дзинпин (1953) е председател на Китайската народна република и генерален …

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 656 с. (ISBN: 978-619-152-568-3) „Проф. Нако Стефанов, дфн, д-р по история, е японист, изследовател на страните от Източна Азия, специалист по управление, …

Юра Константинова, „Българи и гърци в борба за османското наследство“

Юра Константинова, „Българи и гърци в борба за османското наследство“, Издателство: Фабер, С., 2014, 296 с. (ISBN: 978-619-00-0036-5) „Настоящата монография разглежда българо-гръцкия сблъсък за Македония и дилемите, които той поставя пред населението. Тя представя един по-широк поглед върху външнополитическите цели …

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“.

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2014, 482 с.,  (ISBN: 2367-5187). „Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ …