Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова, „Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953)“

Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова, „Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953)“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014, 280 с. (ISBN: 978-954-07-3873-4) „Тази книга е …

Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“

„Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2015, 444 с. (ISBN: 978-954-322-785-3) Преди 70 години, след настъпилите през …

Miroslav Ivanov Vasilev, Troyan (Bulgaria), „The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia“

Miroslav Ivanov Vasilev, Troyan (Bulgaria), „The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia“, Mnemosyne Supplements, Vol.379, Brill, 2015, (E-ISBN: 9789004282155) „In The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia Miroslav Vasilev analyses in detail the policy …

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. З. Зафер, В. Чернокожев)

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. Зайнеп Зафер, Вихрен Чернокожев), Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 464 с. (SBN: 978-619-152-575-1) „Антологията представя за пръв …

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“, Издателство: „Захарий Стоянов“, С., 2015, 683 с. (ISBN: 978-954-09-0837-3) „С много оригинални документи и други писмени извори книгата разкрива гоненията и разоренията на македонските българи под османска власт в периода 1878-1903 г., както …

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2, Издателство: „Жанет 45“, С., 2015, 672 с. (ISBN: 978 619 186 011 1) „Балканският човек“ е текст-енциклопедия – първи по рода си не само в писмената култура на България, но …

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2014, 298 с., (ISBN: 978-954-07-3815-4 ) „Монографията е опит за по-различен поглед върху европейско-османския сблъсък от XV-XVI в. Конфликтът е анализиран през „призмата“ на природните дадености и …

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“, Превод: Татяна Филева, Издателство: „Омофор“, С., 2014, 295 с. (ISBN: 9789542972396) „Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано …

Здравко Дечев, „Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас)“

Здравко Дечев, „Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас)“, Издателство: „Жанет45“, С. 2015, 232 с. (ISBN: 978 619 186 108 8) „Изследването предлага различен подход към българската литературна и културна история през XIX век. Разгледано е взаимодействието …

Владимир Балчев, „Пловдив-другият бряг на Европа“

Владимир Балчев, „Пловдив-другият бряг на Европа“, Издателство: „Жанет45“, С., 2014, 224 с. (ISBN: 978 619 186 102 6) „Това е книга за забравените европейски първостроители на модерния Пловдив, които напускат родните брегове и се заселват в един от най-древните градове …