Международна конференция „Събитие и процес в историческото изследване“

На 6 декември от 09:00 ч. в Конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се открие Международна конференция „Събитие и процес в историческото изследване“ (6 – 8 дек.). Събитието се провежда от проект „Режимът и обществото в Източна …

Конференция: „От изследване на случая до събитието. Принципи на историческото познание“

На 6 и 7 декември в Огледалната зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски” от 09:00 часа ще се открие конференция: „От изследване на случая до събитието. Принципи на историческото познание“ Дом на науките за човека и обществото (София) Институт …

Представяне на сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева

На 3 декември 2014 г., от 16:30, в в Конферентната зала на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се състои Представяне на сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. Събитието се организира от Философския факултет …

Кръгла маса „Организационна култура и ефективност на училището“

На 05 декември, от 14:00 ч. в Заседателна зала 2, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Кръгла маса „Организационна култура и ефективност на училището“. Събитието се организира от Факултета по педагогика на СУ. Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Кръгла маса на тема „Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“

На 5 декември, от 08:00 ч. в Заседателна зала 1, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Кръгла маса на тема „Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“ Събитието се …

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА том II

Втората книга от поредицата е фокусирана върху наличната комплексна информация за древните обитатели на Родопите. Съставена е от три части. Първата от тях е въведение, подчертаващо необходимостта от повече проучвания и несигурната датировка на археологическите паметници. Втората разглежда достъпните изворови …

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА том I

Поредицата „Родопите през античността”, подготвена от д-р Йордан Илиев, възпроизвежда съдържанието на неговата дисертация, разработена в рамките на редовна докторантура по история и археология (Стара история – Тракология) към катедрата по Стара история, тракология и средновековна история при Историческия факултет …

Езикът на пространството във византийската иконография

Бихме искали да запознаем читателите с ново интересно издание от областта на византийската история и култура. В началото на 2013 г. излезе от печат книгата „Езикът на пространството във византийската иконография“, с автор д-р Александър Стойков (ISBN 978-954-92965-1-8). Нейното съдържание …

„Историята в кадър”, един проект на МИО

С удоволствие ви представяме новата инициатива на Младежка Историческа Общност – „Историята в кадър”, един проект осъществен с подкрепата и любезното съдействие на Национален Исторически Музей и СУ „Свети Климент Охридски”. Идеята на мероприятието е да бъдат представени пред по-широка …

ИСТОРИЯ НА СЕЛО ПРИПЕК

Бихме искали да запознаем любителите на краезнанието с наскоро излязлата книга на г-н Филип Хитов – „Село Припек”, 2014 г. Книгата е рожба на две десетилетия труд по събиране и систематизиране на материали, консултации с историци и на анкетно проучване …