Полезни връзки

Каталог на библиотека на Студентски исторически център

Като инициатива на Младежка историческа общност (МИО) през 2012 г. бе създаден Студентски исторически център (СИЦ) в Студентски град. В СИЦ има функционираща библиотека с читалня. Списък на наличната литература може да намерите в този каталог.

Обща история

http://anamnesis.info/ – историческо списание „Анамнезис“
http://www.istorianasveta.eu/ – страница с много и разнообразни материали, писани от утвърдени български и чужди учени.

История на България

http://www.bulgarianhistory.org/ – страница за българска история с много любопитна информация
http://pksh.eu/– Научен център „Преславска книжовна школа“ с виртуален достъп до много статии от поредицата

http://badamba.info/index.html – страница, посветена на българското средновековно облекло с много полезна информация
http://istoriata.bg/home.html – страница, посветена на История Славянобългарска
http://www.matey.pr-office.org/ – страница посветена на живота и делото видния български възрожденец и духовник, съратник на Васил Левски – отец Матей Преображенски
http://strumski.com/ – Онлайн „Библиотека Струмски“ – книги,брошури, вестници, списания, албуми, резолюции, позиви, меморандуми, декларации и статии писани от революционери, общественици и писатели родени в областта Македония и представени тук в свободна електронна форма.

Праистория и Античност

http://elibrary.sd71.bc.ca/subject_resources/socials/early_humans.htm – a collection of resources for students from the Courtenay Middle School Library

http://www.ocla.ox.ac.uk/ – On this website you can find out about the researchers, academic events, projects, and graduate courses on Late Antiquity that are based in Oxford. By using the menu on the left of this page, you can access the totality of information. By clicking the photographs at the top of the page, you can access Late Antiquity at Oxford by geographical and cultural sub-section.

Средновековие

http://www.netserf.org/ – портал за академични и любознателни страници, посветени на Средновековието

http://www.doaks.org/ – Dumbarton Oaks Research Library and Collection
http://maryjahariscenter.org/ – Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture

http://www.the-orb.net/ – The ORB is an academic site, written and maintained by medieval scholars for the benefit of their fellow instructors and serious students. All articles have been judged by at least two peer reviewers. Authors are held to high standards of accuracy, currency, and relevance to the field of medieval studies.

Нова и Най-нова история

Православна история, култура и изкуство

http://www.eslavsanct.net/home.php?lang=bg – Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Светци и свети места в България
http://www.hkultura.com/ – списание „Християнство и култура“
https://georgesflorovsky.wordpress.com/ – блог, посветен на живота и книжовното наследство на протойерей Георги Флоровски
http://www.shmeman.ru/ – страница, посветена на живота и книжовното наследство на отец Александър Шмеман
http://www.icon-art.info/ – страница, посветена на православното изкуство и православната култура
http://krotov.info/ – страница с много материали от сферата на православната история, култура и изкуство

История на религиите, идеите и изкуството

http://arthist.net/ – изкуство, култура и история

Електронни библиотеки и ресурси:

http://chitanka.info/ – Българска виртуална библиотека
http://www.slovo.bg/ – Българска виртуална библиотека
http://strumski.com/ – Онлайн „Библиотека Струмски“ – книги,брошури, вестници, списания, албуми, резолюции, позиви, меморандуми, декларации и статии писани от революционери, общественици и писатели родени в областта Македония и представени тук в свободна електронна форма.
http://www.promacedonia.org/ – Голям ресурс от книги със свободен достъп относно историята и културата на Македония

http://ebooks.ucoz.com/ – Православни електронни книги
http://krotov.info/ – страница с много материали от сферата на православната история, култура и изкуство
http://royallib.com/ – Электронная библиотека
http://www.dissercat.com/ – Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
http://www.gutenberg.org/ – свободен достъп до разнообразни по съдържание заглавия
https://archive.org/ – The Internet Archive is building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form.
http://www.doiserbia.nb.rs/ – Digital Object Identifier (DOI) Repository that contains articles from the leading Serbian scientific journals.
http://legacy.fordham.edu/Halsall/index.asp – Internet History Sourcebooks Project
http://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals
http://www.jstor.org/ – Directory of Open Online Access Journals http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/index – Deltion of the Christian Archaeological Society

Лични страници и блогове

http://vladislavivanov.blogspot.com/ – личен блог на д-р Владислав Иванов (БАН,МИО)

http://www.protobulgarians.com/ – Уеб-страница на проф. Иван Танев Иванов, дб, дбн, Тракийски университет – Стара Загора
http://www.bulgari-istoria-2010.com/ – страница за българска история и електронна библиотека на д-р Живко Войников

Основни научни и образователно-хуманитарни институции в България

Музеи в България (история, археология, етнография)