Проект „ЕвроВизия. Музеите представят Европа“

МИО е партньор на Националния исторически музей по проект „ЕвроВизия. Музеите представят Европа” /ЕМЕЕ/. Това е международен проект съфинансиран по програма „Култура“ на Европейския съюз, който започна през ноември 2012г. и ще завърши през октомври 2016 г. Неговата главна цел е да отговори на въпроса как да бъде привличана повече публика в музеите.

Основната идея на проекта е музеите да стават все по-достъпни, експонатите в тях да бъдат представяни не само в регионален и национален, но и в европейски контекст, а участието на публиката в цялостния процес да бъде по-активно. Той развива и креативни подходи за привличане на публиката и се опитва да спечели по-голям брой хора, които по принцип не посещават музея, чрез заинтригуване и активизиране на посетителя.

Международен консорциум от партньори:
• Университет Аугсбург, гр. Аугсбург, Германия – координатор на проекта;
• Ателие Брюкнер (Студио за сценографски и мултимедиен дизайн), Щутгарт, Германия;
• Национален исторически музей, София, България;
• Университет Paris-Est Creteil, Париж, Франция;
• Университет Degli Studi Roma Tre, Рим, Италия;
• Национален археологически музей, Лисабон, Португалия;
• Национален музей за съвременна история, Любляна, Словения;
• Творчески художествен колектив “Монохром”, Виена, Австрия

Консултанти:
Д-р Ханс-Мартин Хинц, президент на ИКОМ;
Проф. д-р Стефан Крангенхаген, Институт за медии, театър и популярна култура, Хилдесхейм, Германия
Д-р Волфганг Тиел, Баварски изследователски алианс, Германия