За промените в образованието

Промяната в учебната програма ще предизвика по-голям отзвук сред обществото, отколкото някои кръгове са предполагали. Тук не става въпрос за политически, икономически или партийни интереси, а за хуманитарна наука. Наука, която лежи в основата на самосъзнанието на всеки един човек, …

Официално мнение на МИО относно дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”

Относно проведената на 04.02.2014г. дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”, организирана от Младежка Историческа Общност (МИО) в Студентски исторически център (СИЦ) към СУ „Св. Климент Охридски”. Ние от МИО се чувстваме задължени да отговорим на някои коментари и …

4-ти февруари, 1997 г. Барикади, разум и съгласие.

По инициатива Младежка историческа общност на 4 февруари (вторник), от 11 часа в Студентски исторически център се проведе фотоизложба с дискусия под надслов „4-ти февруари, 1997 – 2014 г. Барикади, разум и съгласие (исторически анализ – 17 г. по-късно). На …