Между политиката и историята – към полско-германските спорове за Орденщаат

Пътят и навлизането на военно-монашеските ордени към Европа е разнопосочен и интересен за изследователите им днес. Благодарение на адаптацията си към политическите условия в Европа военномонашеските ордени продължават своето развитие дълго след последните кръстоносни походи в Светите земи.