Д-р Иван Гаджев, „Четникът Никола Гушлев“

Д-р Иван Гаджев, „Четникът Никола Гушлев“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 216 с. (ISBN: 978-619-152-562-1) „Интересна, интригуваща и много сърдечна е изповедта в тази книга на политическия емигрант Никола Гушлев, записана на магнетофон от д-р Иван Гаджев на 5 …

Димитър Попов, „Древна Гърция. История и култура“. Трето подобрено и допълнено издание.

Димитър Попов, „Древна Гърция. История и култура“. Трето подобрено и допълнено издание, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 304 с. (ISBN: 978-619-152-569-0) „Димитър Петров Попов е професор, доктор на историческите науки към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Води …

Си Дзинпин, „Китайската мечта“

Си Дзинпин, „Китайската мечта“, Превод от китайски: Евелина В. Хайн, Тодор Щ. Радев, Издателство „Изток – Запад“, С., 2015, 200 с. (ISBN: 978-619-152-565-2 (мека подвързия), ISBN: 978-619-152-566-9 (твърда подвързия) „Си Дзинпин (1953) е председател на Китайската народна република и генерален …

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“

Нако Стефанов, Аксиния Колева, „Китай. Социално-икономическо развитие от древността до наши дни“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 656 с. (ISBN: 978-619-152-568-3) „Проф. Нако Стефанов, дфн, д-р по история, е японист, изследовател на страните от Източна Азия, специалист по управление, …

28 януари – Публична лекция на проф. Жан-Жак Юблен от Института Макс Планк за еволюционна антропология в Лайпциг на тема: „MODERN HUMANS REPLACE NEANDERTALS: NEW APPROACHES AND RECENT ADVANCES“

„Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на проф. Жан-Жак Юблен от Института Макс Планк за еволюционна антропология в Лайпциг. Лекцията е на тема „MODERN HUMANS REPLACE NEANDERTALS: NEW …

Кръстьо Манчев, „Сърбия и сръбско-българските отношения 1804–2010“

Кръстьо Манчев, „Сърбия и сръбско-българските отношения 1804–2010“, Издателство: „Парадигма“, С., 2014, 499 с. (ISBN: 978-954-326-211-3) „Като модерни държави Сърбия и България се учредяват върху част от османското балканско наследство. Те не включват в пределите си цялата съответна нация (всички сърби …

Юра Константинова, „Българи и гърци в борба за османското наследство“

Юра Константинова, „Българи и гърци в борба за османското наследство“, Издателство: Фабер, С., 2014, 296 с. (ISBN: 978-619-00-0036-5) „Настоящата монография разглежда българо-гръцкия сблъсък за Македония и дилемите, които той поставя пред населението. Тя представя един по-широк поглед върху външнополитическите цели …

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“.

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2014, 482 с.,  (ISBN: 2367-5187). „Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ …

Покана за участие в Националната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. Темата на конференцията ще бъде „Българският език – балкански, славянски, европейски”.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ „Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” към БАН най-учтиво Ви кани да вземете участие в Националната научна конференция в чест на 80-годишнината на проф. Иван Кочев. …

27 януари – Публична лекция: „ФРАЗЕОЛОГИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ ЕЗИЦИ. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪПОСТАВИТЕЛНОТО ИЗСЛЕДВАНE“

Покана за публична академична лекция на тема „Фразеологията на балканските езици. Проблеми и перспективи през съпоставителното изследване“ от проф. д-р Анастасия Петрова. Лекцията ще бъде изнесена на 27.01.2015 год. от 14:00 ч. в ауд. 321 на Великотърновски универститет „Св. св. …