23 юли – Представяне на книгата „Един достоен български офицер“, автор Иван Дреников, Военно издателство

23 юли (четвъртък) 16.00 ч., 2015 г., Заседателна зала Представяне на книгата „Един достоен български офицер“, автор Иван Дреников, Военно издателство Орг. Националната библиотека Източник: http://www.nationallibrary.bg/

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, 466 с. (978-954-07-3653-2) Сборникът съдържа текстове, възникнали в процеса на работата по едноименния проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ с базова …

Монах Пахомий Желев (Зографски), „Безсмъртието на човешката душа“

Монах Пахомий Желев (Зографски), „Безсмъртието на човешката душа“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 80 с. (ISBN: 978-954-07-3954-0) Книгата ще бъде полезна за всички, които се съмняват в безсмъртието на човешката душа, и за тези, които просто се интересуват от …

Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век)

Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век), 2015, 374 с. (ISBN ISSN 2367-5187) Сборникът съдържа материали от проведената на 20–21 март 2014 г. в …

Съст. и ред. Васил Сгурев, „Генералът на снарядите. Симеон Ванков – учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство“

Съст. и ред. Васил Сгурев, „Генералът на снарядите. Симеон Ванков – учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство“, Академично издателство „Марин Дринов“, София, 2015, 280 с. (ISBN 978-954-322-819-5) Не е нужно С. Ванков да бъде безоснователно възхваляван или принизяван …

Милен Николов, „Исихазмът, Св.Григорий Синаит и манастирите в Парория“

Милен Николов, „Исихазмът, Св.Григорий Синаит и манастирите в Парория“, 2015, (ISBN: 9789547210141) Книгата е посветена на най-мистичното течение в християнството – исихазма, който е известен още от ІІІ-ІV век и е дело на първите християнски монаси-отшелници, приели за подражание живота …

Колектив, „Българската армия в Първата световна война 1915-1918“

Колектив, „Българската армия в Първата световна война 1915-1918“, Издател: „Военно издателство“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789545095375) „Българската армия в Първата световна война (1915–1918)” е научно изследване за най-голямото военно усилие в историята на нашата страна. Авторският колектив е съставен от …

Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“

Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“, Издателство: „Фабер“, 2015, 312 с. (ISBN: 978‑619‑00‑0219‑2) Монографията разглежда възникването на две основни идеологически течения в руската обществена мисъл – консерватизма …

Вера Бонева, „Музейната мрежа в България“

Вера Бонева, „Музейната мрежа в България“, Издателство: „Фабер“, 2015, 268 с. ( ISBN: 978-619-00-0158-4) Книгата разглежда музейните институции в страната от гледна точка на тяхното функциониране като мрежа, опирайки се на богата фактология и статистическа информация. „…Движейки се всред видимите …