Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, 466 с. (978-954-07-3653-2) Сборникът съдържа текстове, възникнали в процеса на работата по едноименния проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ с базова …

Монах Пахомий Желев (Зографски), „Безсмъртието на човешката душа“

Монах Пахомий Желев (Зографски), „Безсмъртието на човешката душа“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 80 с. (ISBN: 978-954-07-3954-0) Книгата ще бъде полезна за всички, които се съмняват в безсмъртието на човешката душа, и за тези, които просто се интересуват от …

Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век)

Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век), 2015, 374 с. (ISBN ISSN 2367-5187) Сборникът съдържа материали от проведената на 20–21 март 2014 г. в …

Съст. и ред. Васил Сгурев, „Генералът на снарядите. Симеон Ванков – учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство“

Съст. и ред. Васил Сгурев, „Генералът на снарядите. Симеон Ванков – учен, оръжеен инженер и организатор на военно производство“, Академично издателство „Марин Дринов“, София, 2015, 280 с. (ISBN 978-954-322-819-5) Не е нужно С. Ванков да бъде безоснователно възхваляван или принизяван …

Милен Николов, „Исихазмът, Св.Григорий Синаит и манастирите в Парория“

Милен Николов, „Исихазмът, Св.Григорий Синаит и манастирите в Парория“, 2015, (ISBN: 9789547210141) Книгата е посветена на най-мистичното течение в християнството – исихазма, който е известен още от ІІІ-ІV век и е дело на първите християнски монаси-отшелници, приели за подражание живота …

Колектив, „Българската армия в Първата световна война 1915-1918“

Колектив, „Българската армия в Първата световна война 1915-1918“, Издател: „Военно издателство“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789545095375) „Българската армия в Първата световна война (1915–1918)” е научно изследване за най-голямото военно усилие в историята на нашата страна. Авторският колектив е съставен от …

Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“

Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“, Издателство: „Фабер“, 2015, 312 с. (ISBN: 978‑619‑00‑0219‑2) Монографията разглежда възникването на две основни идеологически течения в руската обществена мисъл – консерватизма …

Вера Бонева, „Музейната мрежа в България“

Вера Бонева, „Музейната мрежа в България“, Издателство: „Фабер“, 2015, 268 с. ( ISBN: 978-619-00-0158-4) Книгата разглежда музейните институции в страната от гледна точка на тяхното функциониране като мрежа, опирайки се на богата фактология и статистическа информация. „…Движейки се всред видимите …

Йордан Андреев, Андрей Пантев, „Българските ханове и царе – от Хан Кубрат до Цар Борис III. Исторически справочник“

Йордан Андреев, Андрей Пантев, „Българските ханове и царе – от Хан Кубрат до Цар Борис III. Исторически справочник“, Издателство: „Захарий Стоянов“, 2015, 354 с. (ISBN: 9786191681181) Определена като „историко-хронологичен“ справочник, книгата „Българските ханове и царе – от хан Кубрат до …

Сборник „Балканите през второто десетилетие на XXI век“

Сборник „Балканите през второто десетилетие на XXI век“, Издателство: „Парадигма“, 2015, 325 с. (ISBN: 9789543262489) • За Балканите последните пет години са свързани с търсенето на изход от сериозни проблеми, които изправиха обществата и местните елити пред големи предизвикателства. На …