12 ноември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА ЮБИЛЕЙНИ СБОРНИКА: „В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО“ В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИЯ КИТОВА-ВАСИЛЕВА, Д.Н. И „ЗНАНИЕТО Е СИЛА“ В ЧЕСТ НА ДОЦ. Д-Р НЕЛИ РАДАНОВА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВА ЮБИЛЕЙНИ СБОРНИКА: „В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО“ В ЧЕСТ НА ПРОФ. МАРИЯ КИТОВА-ВАСИЛЕВА, Д.Н. И „ЗНАНИЕТО Е СИЛА“ В ЧЕСТ НА ДОЦ. Д-Р НЕЛИ РАДАНОВА Галерия „УниАрт“, 16:00 часа. Организатор: департамент „Pоманистика и Германистика“ Водещи: проф. Мария Грозева, …

Теодора Бакърджиева, Стоян Йордановq „Русе. Пространство и история /края на 14в. – 70-те години на 19в./“

Теодора Бакърджиева, Стоян Йордановq „Русе. Пространство и история /края на 14в. – 70-те години на 19в./“, Издателство: „Авангард принт“, 2015, 204 с. (ISBN: 9549548260) Прикачен файл: В книгата е направено подробно описание на облика на град Русе от края на …

Александър Омарчевски – съставител, „От толерантност към признаване“

Александър Омарчевски – съставител, „От толерантност към признаване“, Университетско издателство, „Св. Климент Охридски”, 2015, 202, (ISBN: 9789540739632) ПЪРВА ЧАСТ: ИЗСЛЕДВАНИЯ Св. Константин Велики, основоположник на Византийската империя Константинос Чобанис Императорите Галерии и св. Константин: дългият път от Сердика (311) до …

Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“

Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“, Издателство: „ИВРАЙ“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789549388640) Проблемът с модернизацията на мюсюлманските общества е тема от висок обществен, политически и академичен интерес както в ислямския свят, така и на Запад. Западното схващане за …

Сборник: „Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието (1879-1951)“

Сборник: „Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието (1879-1951)“, Издателство: „Петко Венедиков“, 2015, 363 с. (ISBN: 9789548970725) Закони и нормативни актове Благодетели и техните фондове и фондации Обществена благотворителност в България Памет и почит към делото на …

Покана за участие: „Климентови четения“

Покана за участие: „Климентови четения“ На 23.ХІ.2015 г. Катедрата по кирилометодиевистика за шестнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, …

Александър Куюмджиев, „Стенописите в главната църква на Рилския манастир“

Излезе от печат книгата на доц. д-р Александър Куюмджиев „Стенописите в главната църква на Рилския манастир“. Книгата може да бъде закупена в Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21. Цена 90,00 лв. За контакти: тел. 02 944 24 14, …

30 октомври – Юбилейна конференция „Бъдещи перспективи“

Събитието се организира от специалност „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологи на СУ по повод своя 25-годишен юбилей. Честването ще бъде открито на 30 октомври от 10.00 ч. в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат. От 11.00 …

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“, Издателство: „Православно отечество“, 2015, 32 с. (ISBN: 9789167174762) Трактатът „Единството на църквата“ е преведен от изданието на Фел и Пеарсоний, излязло в Амстердам през 1700г. В други издания този трактат е по-обширен, но …