Честито Рождество Христово!

За тайната на Рождеството Рождество Христово – Икона от 7-9в., манастира св. Катерина в Синай (St. Catherine monastery in Sinai, Egypt). Източник: touregypt.net.Помните ли съвета, който ви дадох неотдавна, молейки ви да изслушвате всичко, което се говори, в съвършено мълчание …

21 декември – представяне на книгата на Костадин Пампов: „По стъпките на спомена: разкази, импресии, размисли“

На 21 декември, от 18:00 ч. в Национален литературен салон „Старинният файтон“ (ул. „Лайош Кошут“ 34, бивша къща-музей „Димитър Благоев“) ще се проведе представяне на новата книга на Костадин Пампов „По стъпките на спомена: разкази, импресии, размисли“. Заповядайте! За предходни заглавия …

11 декември – публична академична лекция на тема „Паметта на светите братя Кирил и Методий в Миланската (Амброзианска) певческа практика“

На 11 декември 2015 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на Института за изследване на изкуствата доц. д-р Явор Генов от сектор Музика ще изнесе публична академична лекция на тема Паметта на светите братя Кирил и Методий в Миланската …

10 декември – Юбилейна кръгла маса „Етномузикологията между два века“

Уважаеми колеги, 2015 година е юбилейна за етномузиколозите акад. Николай Кауфман (90 години), доц. д.и.н. Ружа Нейкова (60 години) и доц. д-р Наталия Рашкова (60 години). Техните приноси в българската музикалнофолклорна наука са много, изследователските им терени са разнопосочни, но …

9 декември – Представяне на книгата на акад. Сендов „Мъхът и демокрацията” в БАН

Книгата на акад. Благовест Сендов е сборник с няколко раздела: Политика, Наука и образование, Изповеди, Съкровено, Есета, На 70 години и През погледа на журналиста. „Мъхът и демокрацията” представя акад. Сендов като учен, политик, общественик и гражданин. „Аналогията между мъха …

7 – 12 декември: Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето ще се състои от 7 до 12 декември 2015 г. Организатор на събитието е Министерството на образованието и науката. В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) са очертани ключови политики и мерки за …

15 декември – ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА“ ЗА 2015 ГОДИНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА БЪЛГАРИСТИКА“ ЗА 2015 ГОДИНА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ Галерия „УниАрт“, 16:00 ч. Организатор: департамент „Нова българистика“ Водещ: доц. Пламен Дойнов, д.н. Участници: проф. Михаил Неделчев, доц. Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел, д-р Биляна …

15 декември – Представяне на книгата „Коранът и нормативният религиозен плурализъм“

15 Декември, 2015 18:00, Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Събитието се организира от Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии на СУ. Източник: https://www.uni-sofia.bg/

11 декември – Публична лекция на проф. Галин Тиханов на тема: „Световната литература: отговори от Съветска Русия“

11 Декември, 2015 19:00, Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Организатори на събитието са Софийският литературоведски семинар и Културният център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Настоящото събитие е продължение на публичните лекции на проф. Тиханов за …

9 декември – Представяне на сборника „Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците“

9 Декември, 2015 17:00 ч. Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Организатори на събитието са Комисията по досиетата, Институтът за изследване на близкото минало в партньорство с Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Настоящият сборник предлага …