7 – 12 декември: Национална седмица на четенето

Национална седмица на четенето ще се състои от 7 до 12 декември 2015 г. Организатор на събитието е Министерството на образованието и науката. В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) са очертани ключови политики и мерки за …