11 декември – публична академична лекция на тема „Паметта на светите братя Кирил и Методий в Миланската (Амброзианска) певческа практика“

На 11 декември 2015 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на Института за изследване на изкуствата доц. д-р Явор Генов от сектор Музика ще изнесе публична академична лекция на тема Паметта на светите братя Кирил и Методий в Миланската …

10 декември – Юбилейна кръгла маса „Етномузикологията между два века“

Уважаеми колеги, 2015 година е юбилейна за етномузиколозите акад. Николай Кауфман (90 години), доц. д.и.н. Ружа Нейкова (60 години) и доц. д-р Наталия Рашкова (60 години). Техните приноси в българската музикалнофолклорна наука са много, изследователските им терени са разнопосочни, но …

9 декември – Представяне на книгата на акад. Сендов „Мъхът и демокрацията” в БАН

Книгата на акад. Благовест Сендов е сборник с няколко раздела: Политика, Наука и образование, Изповеди, Съкровено, Есета, На 70 години и През погледа на журналиста. „Мъхът и демокрацията” представя акад. Сендов като учен, политик, общественик и гражданин. „Аналогията между мъха …