Честито Рождество Христово!

За тайната на Рождеството Рождество Христово – Икона от 7-9в., манастира св. Катерина в Синай (St. Catherine monastery in Sinai, Egypt). Източник: touregypt.net.Помните ли съвета, който ви дадох неотдавна, молейки ви да изслушвате всичко, което се говори, в съвършено мълчание …