ПОКАНА – XXI-та национална конференция: „България в световната история и цивилизации – дух и култура“

Сдружение „България – дух и култура“ със съдействието на Община Варна организира XXI-та национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, която ще се проведе на 26-27 ноември (събота и неделя) 2016 г. в Пленарна зала …

Международна научна конференция „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество”

Международна научна конференция „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” Conference „XIXth Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905)“ Нов български университет (НБУ) и Център „Българо-европейски културни диалози” (БЕКД) Ви канят да участвате …

12 – 15 октомври: Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики”

Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики” От 12 до 15 октомври 2016 г. ще се проведе Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики“. Организатор на симпозиума е Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при …

10 октомври – Лекции на Елена Пономарева и Андрей Фурсов съответно на теми: „Фальсификации истории как когнитивное оружие“ и „Капитализм, самая загадочная система в истории человечества“

Лекции на Елена Пономарева и Андрей Фурсов 10 Окт 2016 17:00 Заседателна зала 2, Ректорат, Софийски университет „Св. климент Охридски“ На 10 октомври 2016 г. в Заседателна зала 2 в Ректората от 17.00 часа ще изнесат лекции изтъкнатите специалисти по …

6 октомври – Лекция на д-р Улрике Петер, Берлин на тема: The Web Portal For Thracian Coins. A Research Tool And A Example Of Digital Numismatic Collaboration

Лекция на д-р Улрике Петер, Берлин 06 Окт 2016 14:30 Заседателна зала 1, Ректорат, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Събитието се провежда от Висшия магистърски и докторантски семинар „Балканският град“, регионална програма към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, съвместно …

5 октомври – Представяне на „Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език”

Представяне на „Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език” 05 Окт 2016 18:00 Заседателна зала 1, Ректорат, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ На 05.10. от 18.00 в Заседателна зала 1 ще се състои представяне на „Кратък тематичен …

5 – 6 октомври – Конференция на тема: „Интеграционните процеси в Европа в края на ХХ век и предизвикателствата пред България през ХХI век“

Конференция на тема: „Интеграционните процеси в Европа в края на ХХ век и предизвикателствата пред България през ХХI век“ 05 Окт 2016 09:00 – 06 Окт 2016 18:00 Конферентна зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Събитието се организира от …