Покана: Трета Международна научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ Катедра „Журналистика и връзки с обществеността” към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има удоволствието да Ви покани за участие в третата …

24 – 27 юли – 14 Международен конгрес за османска социална и икономическа история (ICOSEH)

14 Международен конгрес за османска социална и икономическа история (ICOSEH) Четиринадесетото издание на Международния конгрес за османска социална и икономическа история ще се проведе в София между 24 и 27 юли. Откриването е на 14 юли от 9:00 до 13:00 …