НАИМ при БАН ще бъде домакин на Годишната среща на Europae Archaeologiae Consilium през м. март 2018 г.

Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) ще бъде домакин на следващата Годишна среща на Европейския археологически съвет (Europae Archaeologiae Consilium – http://www.europae-archaeologiae-consilium.org/), която ще се проведе от 22 до 24 март 2018 г …

ПОКАНА за участие в национална научна конференция на тема „Изкуствата: сблъсък и континуитет“

Покана: Уважаеми колеги, Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит …

26 октомври – ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017 – Покана

Тема: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“ Форумът се организира за четвърта поредна година. През 2017 година организатори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“. Време и място на провеждане: 26 октомври 2017 …