18 – 19 юни – Международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“.

На 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на БАН и в Централния военен клуб ще се проведе международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“.
Научният форум се организира от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции
по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна.
По време на конференцията ще бъдат изнесени над 50 доклада от учени от България и Украйна, които са посветени на историята на българо-украинските отношения от средните векове до нашето съвремие
в контекста на европейската история. Акцентите в тях ще бъдат поставени върху корените и еволюцията на двустранните контакти, отношенията преди и след Брест-Литовския мирен договор и съпътстващия го българо-украински договор (1918), мястото на двете държави в международните отношения след края на Студената война, българското присъствие в Украйна и украинското присъствие в България.

Програма;
Източник: http://www.ihist.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *