Откриване на мултимедийната изложба „Искони бѣ слово“, посветена на 1150 години от блажената кончина на св. Кирил-Константин Философ

На 11.05.2019 г. от 12.00 ч. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде тържествено открита изложбата Искони бѣ слово, посветена на 1150-ата годишнина от блажената кончина на свети Кирил-Константин Философ. Тя може да бъде разгледана в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода 11-21 май 2019 г.

Изложбата се организира от екипа на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката. Тя е част от вече започналите научни прояви за отбелязване на 1150 години от кончината на свети Кирил-Константин Философ, които започнаха с проведената през февруари 2019 г. в Софийския университет и БАН международна научна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит“. Конференцията бе организирана от Кирило-Методиевски научен център (БАН). На 8 и 9 май 2019 г. в Алма матер се проведоха Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии, част от същия цикъл събития.

Изложбата ще бъде открита от ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н Анастас Герджиков и от координатора на Националната научна програма КИННПОР, проф. Анна-Мария Тотоманова.

Церемонията по откриването ще бъде посетена и от настоящи и бивши възпитаници на Класическата гимназия, която празнува патронния си празник на 11 май.

Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *