Предстои семинар: „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

ВИ КАНИ да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тем

Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество, който ще се проведе на 24 – 25 октомври 2019 г. в сградата на ТУ-София.

Тематични направления:
1. Човекът в глобалната ситуация

– Глобализация и културна самоличност
– Организационна култура и модерни управленски практики
– Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
– Политически трансформации в „глобалното село” – Правните и нравствени императиви в съвременния свят

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт

– Модерната наука и нейните критици
– Новите стари идеологии
– Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
– Мултикултурализъм и национализъм
– Свобода и информираност

3. Границите на растежа

– Обществото – либерално и/или социално
– Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
– Пол, демографска революция и социална стратификация
– Екологични промени и политики
– Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара се приемат до 10 октомври на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Представените текстове се публикуват в рецензиран сборник, рефериран в НАЦИД.

Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

За контакт и допълнителна информация: Гл. ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510

Източник: http://gate.cas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *