ИБЦТ–БАН обявява конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти“ в направление социални и хуманитарни науки

Във връзка с изпълнението на втората година от НП „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, ИБЦТ обявява конкурс за нови кандидати в направление социални и хуманитарни науки (SOC).

Необходими документи за кандидатстване:

Млад учен (за лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ след придобиването ѝ):

 • Автобиография.
 • Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език.
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси.
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо).
 • Списък с публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо).
 • Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепено от научния ръководител/зав. секция (до 2 стр.).
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, награди или грамоти.
 • Кратка професионална автобиография на научния ръководител – избрани статии по темата и цитати.

Постдокторант (учен, придобил образователна и научна степен „доктор“, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ след придобиването ѝ):

 • Автобиография.
 • Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд език.
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научни интереси. Посочва се изрично в коя научна област кандидатства постдокторантът.
 • Подробен проект, включващ научноизследователска програма и конкретни подходи/методи за изпълнението ѝ (до 10 стр.).
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата.
 • Списък с публикации и проекти, в които е участвал.
 • Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.
 • Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепено от приемащия научен ръководител/зав. секция.
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка, награди или грамоти.
 • Кратка професионална автобиография на научния ръководител от приемащата институция – избрани статии по темата и цитати.


ВАЖНО!!!!!
Документите за кандидатстване и в двата модула се подават и на електронен носител.
Документите за модул „Постдокторанти“ се подават на английски език.

Срокът за подаване на документи е 24:00 ч. на 10.02.2020 г. на адрес ibct@balkanstudies.bg
Запитвания могат да се отправят до научния секретар на ИБЦТ доц. Зл. Герджикова.

Източник: https://balkanstudies.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *