Църковна прослава на празника на Св. Три Светители

Събор на тримата велики вселенски учители и светители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст – от Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите на св. Димитрий Ростовски.

В царуването на благоверния и христолюбив цар Алексий Комнин[1], който приел царската власт след Никифор Ботаниат, между най-изкусните в красноречието учители на мъдростта в Константинопол възникнал голям спор за тези трима светители. Едни поставяли Василий Велики по-високо от другите светители, наричайки го най-възвишен вития, тъй като той превъзхождал всички със словото и с делата си, при което виждал и в него мъж, съвсем малко отстъпващ на ангелите, с твърд нрав, не прощаващ лесно съгрешенията и чужд на всичко земно; по-ниско от него поставяли божествения Иоан Златоуст, тъй като имал качества, различни от посочените: той бил предразположен да помилва грешниците и бързо ги допускал към покаяние. Други пък обратно, възвисявали божествения Златоуст, като мъж най-човеколюбив, разбиращ слабостта на човешкото естество, и като красноречив вития, който наставлявал всички към покаяние с множеството си медоточиви слова; затова и го поставяли по-високо от Василий Велики и Григорий Богослов. И накрая, трети стоели зад свети Григорий Богослов, твърдейки, че с убедителността на речта си, с изкусното си изтълкуване на Свещеното Писание и с изяществото на езика и на стила си той надминал всички най-славни представители на елинската мъдрост – както живелите по-рано, така и неговите съвременници. Така едни възвисявали славата на свети Григорий, а други омаловажавали значението му. От това възникнали раздори между мнозина, при което едни се наричали иоанити, други – василиани, а трети – григориани. И най-изкусните в красноречието и в мъдростта мъже спорели за тези имена.

Известно време след като възникнали споровете, тези трима велики светии се явили, отначало поотделно, а след това и тримата заедно, при това не насън, а наяве, на Евхаитския епископ Иоан, мъж най-учен, дълбок познавач на елинската мъдрост (както свидетелстват за това и самите му съчинения), който се бил прославил и с добродетелния си живот[2]. Те му казали с едни уста:

– Както виждаш, ние сме равни пред Бога. При нас няма нито разделение, нито някакво противопоставяне един на друг. В своето време всеки от нас поотделно, подбуждан от Божествения Дух, е написал съответни поучения за спасение на хората. Това, което сме научили съкровено, сме предали на людете явно. Между нас няма нито първи, нито втори. Ако ти се позоваваш на единия, то и другите двама казват същото. Затова нареди на препиращите се по повод на нас да прекратят споровете, защото, както приживе, така и след кончината си, ние имаме грижата за това, да доведем краищата на вселената до мир и единомислие. Предвид на това, съедини в един ден паметта за нас и както ти прилича, състави ни празнична служба, а на другите предай, че пред Бога ние имаме равно достойнство. А ние ще бъдем помощници за спасението на тези, които празнуват нашата памет, тъй като се надяваме, че имаме някаква заслуга пред Бога.

Като казали това на епископа, те започнали да се издигат към небето, сияейки с неизказана светлина и назовавайки се един друг по име. Блаженият епископ Иоан веднага възстановил мира между враждуващите, тъй като той бил мъж велик в добродетелта и бележит в любомъдрието. Той установил празника Свети Три светители, както му наредили светиите, и завещал на църквите да го празнуват с подобаващо тържество[3]. Тук ясно се проявила мъдростта на този велик мъж; тъй като забелязал, че през месец януари се чества паметта и на тримата светители, а именно: в първия ден – на Василий Велики, в двадесет и петия – на божествения Григорий, а в двадесет и седмия – на свети Златоуст, той ги съединил в тридесетия ден на същия месец, като увенчал празнуването на паметта им с канони, тропари и похвали, както и подобавало.

Нека да добавим за тях и това. Свети Василий Велики надминал в книжовната мъдрост не само учителите на своето време, но и древните: той не само преминал цялата наука на красноречието до последната дума, но изучил добре и философията, а наравно с тях овладял и тази наука, която учи на истинско християнско оделотворяване на вярата. След това, водейки добродетелен живот, изпълнен с нестяжение и целомъдрие, и възхождайки с ума си към богосъзерцание, на четиридесетата година от раждането си той бил възведен на архиерейския престол и в продължение на повече от осем години бил предстоятел на църквата.

Свети Григорий Богослов бил толкова велик, че ако би било възможно да се създаде човешки образ, съставен от всички добродетели, той би бил подобен на великия Григорий. Като просиял със светия си живот, той достигнал такава висота в областта на богословието, че побеждавал всички с мъдростта си както в словесните спорове, тъй и в тълкуването на догматите на вярата. Затова и бил наречен Богослов. Той бил светител в Константинопол, като утвърждавал православието. Като поживял след това малко време на патриаршеския престол (както пише за това в житието му), той оставил престола поради преклонната си възраст и бидейки на шейсет години, отишъл в небесните обители.

За божествения Златоуст справедливо може да се каже, че е надминал всички елински мъдреци с разума, с убедителността на словото и с изяществото на речта си. Той неподражаемо разяснил и изтълкувал Божественото Писание. По същия начин далеч надминал всички в добродетелния живот и в богопознанието. Той бил извор на милост и любов, бил изпълнен с ревността на учителството. Живял е общо шейсет години; през шест от тях е бил пастир на Христовата Църква. По молитвите на тия трима светители Христос, нашият Бог да премахне еретическите разпри, а нас да съхрани в мир и единомислие и да ни удостои с Небесното Си Царство, защото е благословен во веки. Амин.

Тропар:

Като единонравни на апостолите и учители на вселената, молете Владиката на всички да даде мир на вселената и на душите ни велика милост.

Кондак:

Свещените и богоречиви проповедници, върховни сред учителите, си приел, Господи, в наслаждение на Твоите блага и в упокоение. Техните трудове и смърт си зачел за повече от всяко всеплодие, Еднички, Прославящ Своите светии.

1] Византийският император Алексий I Комнин царувал от 1081 г. до 1108 г.

[2] Иоан, митрополит Евхаитски – един от бележитите църковни писатели и песнописци на източната Църква през ХI век (починал в края на ХI век). Написал много съчинения. От тях му са известни следните: 1) 15 похвални слова, най-забележителни между които са: 2 слова в деня на възпоменанието на победата над руския княз Святослав; 3 слова в памет на свети великомъченик Теодор Тирон, похвални слова за тримата Светители; 2) стихотворения и църковни песнопения: от тях – пълната служба на светите Три Светители, канонът на Ангела Пазител, два канона на свети Теодор Тирон – и досега са останали в църковните служби. А в службите са поместени: от 27-те канона на Спасителя – канонът на Пресладкия Иисус; от 67-те канона на Богородица – 6; от 11-те канона на Предтеча – 2. Особено превъзходни са каноните му на Пресладкия Иисус и на Ангела Пазител.

[3] Празникът в чест на тримата вселенски учители и светители: Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст е установен в 1084 г.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/

† Акатист на Светите Трима Светители: Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст

Кондак 1

Избрани светилници на Христовата Църква, Василий, Григорий и Иоан, просветили света с вашите учения и угасили всички смущения на хулните ереси, като ходатаи за нашето спасение, с вашите молитви ни запазете от всякакви беди и от вечните мъки, та с радост и благодарение да ви зовем:

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Икос 1

Земни Ангели и небесни човеци, светители Христови и триблажени отци, защитници на Живоначалната Троица, озарени от Нея с трислънчева светлина и непрестанно молещи се пред Престола на Триипостасното Божество за нашите души, чуйте нас, които от сърце ви зовем:

Радвайте се, защото имате дръзновение да молите за нас Господа; радвайте се, велики угодници на Света Троица.

Радвайте с е, равночестни по дарования; радвайте се, еднонравни с Апостолите.

Радвайте се, защото чрез вашите учения дивно просия Христовата благодат; радвайте се, пленили своя разум в послушание на вярата.

Радвайте се, добри труженици на Христовото лозе; радвайте се, от младини благословени от Бога.

Радвайте се, защото добре претърпяхте скърбите на този живот и преумножихте дадения ви талант; радвайте се, защото благовестихте с велико дръзновение Божията воля пред силните на деня.

Радвайте се, защото прогонихте тъмата на нечестието; радвайте се, защото просветихте цялата поднебесна с лъчите на догматите.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 2

Виждайки злите стремежи на еретиците, като остър меч против мрежите на лъжеученията и огън, изгарящ суетните мъдрувания, се яви свети Василий и като изряден пастир изобличи идолската прелест със своето боговдъхновено учение и научи ни да почитаме Светата Троица, разделена по Ипостаси, но единна по Същество, и да Й зовем: Алилуия.

Икос 2

Имайки разум, озарен от Христовата благодат, като еднонравни на Апостолите, изяснихте догматите на православните учения и се явихте три велики светилника на Триипостасното Божество, защото озарявана от вашите боговдъхновени писания, Христовата Църква светло тържествува и нейните верни чеда израстват до пълната възраст на Христовото съвършенство. Затова, като виждаме богатството на Христовата благодат, дарувана ви от Бога, ви възхваляваме като наши просветители и ви зовем:

Радвайте се, богоносни небесни таинници; радвайте се, незамлъкващи проповедници на покаянието.

Радвайте се, избрани съсъди; радвайте се, премъдри учители на вселената.

Радвайте се, защото наставихте хората в Божествените Христови учения; радвайте се, защото винаги усърдно ходехте в Господните заповеди.

Радвайте се, явили многоразлични добродетели в своя живот; радвайте се, непоколебими стълбове, утвърдили Христовата вяра с Божествени догмати.

Радвайте се, защото мъдро пасохте Христовото стадо; радвайте се, преизрядни богослови на Православието.

Радвайте се, светила, просвещаващи всички земни краища, радвайте се, богогласни и сладкозвучни тръби

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 3

Силата на бащините молби принуди свети Григорий да остави Понт и да се пресели в Назианз, за да помогне на баща си, където за слава Божия проповядваше с учение и дела, и посрамваше арианската ерес. Затова и нас, велики светителю Григорие, преминавайки нетленните пасища на Божествения рай, поменавай пред престола на Света Троица, за да Й зовем с умиление: Алилуия.

Икос 3

Имайки в сърцата си светоносната благодат на Светата, Единосъщна и Неразделна Троица, тримата богопроповедници, разделени по тяло и единни по дух, благочестно проповядваха неизменната Единна Троица, Същество и Божество, и запечатаха тази проповед със страдания. Затова и ние, подражавайки на вярата им, зовем така:

Радвайте се, силни и необорими защитници на Христовата Църква; радвайте се, усърдни ревнители на Христовата истина.

Радвайте се, топли молитвеници към Пресвета Троица; радвайте се, добри пастири на Христовата Църква.

Радвайте се, защото победихте Арий и утвърдихте православните; радвайте се, защото прославихте с дела и учение Едната Неизменна Троица, Същество и Божество.

Радвайте се, дивно изяснили Отца и Сина, и Светия Дух, Ипостасите на Света Троица; радвайте се, претърпели велики скърби и гонения заради Трисиятелното и Едно Божество.

Радвайте се, защото неотстъпно претърпяхте теготата на деня до края на своя живот; радвайте се, защото прогонихте мрачната нощ на злочестивите ереси с лъчите на богомъдрите догмати.

Радвайте се, благодатно наситили душите на верните; радвайте се, сподобили се да бъдете наследници на Вечното Царство.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 4

Буря от гняв и ярост подигнаха, о, Златоусте, безумни човеци, които те оклеветиха и заповядаха да те прогонят от царствения град. А ти, Златослове, непоколебимо стоейки на камъка на Христовата вяра и укрепяван от благодатта на Светия Дух, мъжествено си претърпял бурята на гоненията и мъченията, и чрез страданията си приготви нетленен венец на Небесата, учейки всички с търпение да носят Христовия Кръст и да зоват към Бога: Алилуия.

Икос 4

Слушайки вашите боговдъхновени слова, запечатани с много подвизи и страдания, жадуващите думи за Вечен Живот отдалеч идваха при вас и като приеха нетленна храна и почерпиха Божествено питие от вас, ви зовяха така:

Радвайте се, защото добре изпитахте дълбините на Словото Божие; радвайте се, търсили Бога с непрестанно усърдие.

Радвайте се, хранители на гладните за правда; радвайте се, утешители на бедните духом.

Радвайте се, облаци, източващи росата на благочестивите учения и напояващи вселената; радвайте се, вечнотечащи духовни реки, напояващи верните чеда на Христовата Църква.

Радвайте се, пазители на Божествените Тайни и словесни Божии тръби; радвайте се, насадители на правата вяра и християнско благочестие.

Радвайте се, защото озарявате верните с много чудеса; радвайте се, защото изливате за нас реки от изцеления.

Радвайте се, защото опазвате от изкушения и напасти със своите молитви усърдно прибягващите към вас; радвайте се, похвала на целия християнски род.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 5

Като Боготечна звезда те показа Христос на света, велики между иерарсите Василие; защото като придоби знание за Божествените Тайни и озарение свише от Престола на Божията благодат, дивно просвети с боговдъхновени слова умовете и сърцата на верните; и вдъхновяван от любов към Бога, гонения и страдания за Христа добре си претърпял, за което си се сподобил с молитвено дръзновение на Небесата пред Престола на Царя на Славата и си бил пример на верните със слово, житие, дух, любов, вяра и чистота, та всички с умиление да зоват на Пресвета Троица: Алилуия.

Икос 5

Виждайки ви, светители Христови, вечно пребъдващи с Небесните ликове и предстоящи пред Божия Престол, с умиление възпяваме възвеличилата ви Живоначална Троица, Която със слово и житие сте прославили и на вас, преизрядни молитвеници, със сърдечна любов зовем:

Радвайте се, съединени с Горните Ликове и съжители на Светите Ангели; радвайте се, вечно предстоящи пред Престола на Царя на Славата с всички избрани.

Радвайте се, украсени с Небесна Слава; радвайте се, възненавидели плътта и света.

Радвайте се, защото заради Христа счетохте за смет всички съкровища на света и житейски сладости; радвайте се, защото се възкачихте на светозарната колесница на добродетелите и достигнахте Небесното Царство.

Радвайте се, защото показахте със слово и житие образ на добродетелите и на нас, грешните; радвайте се, защото през много скърби влязохте в радостта на своя Господ.

Радвайте се, топли ходатаи за нас пред Бога; радвайте се, изрядни светила на Православното Богословие.

Радвайте се, похвала на християнската вяра; радвайте се, слава на светителите и украшение на Църквата.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 6

Проповядвайки истината с твоите боговдъхновени слова, Богослове Григорие, ти си съкрушил елинското суетно мъдруване и съблазните на ересите, и богосласно си проповядвал на вселената прославяния в Троица Единосъщен Бог, Отца и Сина и Светия Дух, учейки всички да му зоват: Алилуия.

Икос 6

Вие просияхте по цялата вселена със светлината на добродетелния живот и изповядването на Православната вяра и изяснихте на всички народи светлината на истинното Богопознание, като пастири и учители на цялата Христова Църква. Затова и след смъртта не преставайте да гледате милостиво на нас, които топло ви се молим и зовем:

Радвайте се, три велики светила, водещи ни по пътя на спасението; радвайте се, просветители на седящите в тъмнината на незнанието.

Радвайте се, изяснители на непостижимите тайни на Триипостасното Божество; радвайте се, напояващи своето паство със струите на премъдри учения.

Радвайте се, преизрядни пастири, благоукрасили своето житие с всички добродетели; радвайте се, опазили своето стадо от хищни вълци.

Радвайте се, светилници на трислънчевата Светлина, дивно озаряващи умовете и сърцата на верните; радвайте се, примери на целомъдрие, учещи ни да ревнуваме за придобиването на тази добродетел.

Радвайте се, църковни кърмила, ясно показващи пътя на православното Богопознание; радвайте се, еднонравни на дванадесетте Апостоли.

Радвайте се, съжители на Ангелските Ликове; радвайте се, непрестанно молещи се за нас с всички светии.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 7

Като искаше да те изкуси, подобно на многострадалния Иов, лукавата змия подигна злобата на нечестивите, които те прогониха в заточение. Но ти, укрепяван от Христовата благодат, всякакви злострадания и болки добре си претърпял, отче Иоане Златоусте, и си се сподобил с блажена кончина. И сега, пребивавайки в незалязващия ден на Христовото Царство, не преставай да се молиш за нас пред Престола на Триипостасния Бог, за да ти зовем с умиление: Алилуия.

Икос 7

Нови светозарни светилници и непоколебими стълбове на Църквата се явихте, велики светители: защото със светостта на вашия живот, бидейки още в плът на земята, бяхте като безплътни. Затова Христовата Църква винаги ви възпява и принася благодарствено пение на Светодателя Христа Бога, укрепявани с благодатта на Когото понесохте големи трудове и страдания за Христовото благовестие. Затова, прославяйки Христа, непрестанно извършващ благодеяния на Своята Света Църква, възхваляваме и вас, като верни Христови служители и устроители на Божиите Тайни, и ви зовем:

Радвайте се, верни защитници на Света Троица; радвайте се, непобедими изповедници на Православието.

Радвайте се, свещеноначалници на иерарсите; радвайте се, разпръснали неистовството на ересите с лъчите на вашето Богословие.

Радвайте се, пресветли образи на благочестието; радвайте се, утвърдили верните в богопознанието.

Радвайте се, боговдъхновени изяснители на словото Божие; радвайте се, добри и верни раби на Владиката Христа.

Радвайте се, защото въплътихте в своите подвизи кротостта на Моисей и ревността на Илия; радвайте се, защото подражавахте на древния Иов в понасянето на скърби и гонения.

Радвайте се, украсени с целомъдрието и чистотата на Иосиф; радвайте се, явили изповядването на Петър и богословието на Иоан.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 8

Странно чудо на благодатта, която ти бе дарувана, светителю Василие, изпита на себе си Ефрем Сирин: когато пожела да те види, отче, ти изпрати при него своя архидякон да го доведе при теб, и по твоята молитва Ефрем разбра гръцкия език, и удивен от чудото, прослави Бога, пеейки Му: Алилуия.

Икос 8

Цялата си вяра в Света Троица опазихте непорочна и мнозина преведохте към Христа, Христови светители, подвизавайки се с добрия подвиг. Затова, гледайки вашия дивен подвиг и чисто житие, с умиление ви зовем така:

Радвайте се, украсили Църквата с изтъканата свише дреха на Православието; радвайте се, ясно изобличили суетните еретически мъдрувания.

Радвайте се, събрали духовно съкровище за Христовата Църква с вашите писания и слова; радвайте се, отхвърлили по Божията мъдрост заради Христа цялата прелест на този свят.

Радвайте се, търсили небесни съкровища повече от всичко; радвайте се, последвали живоносните стъпки на Пастиреначалника Христа.

Радвайте се, защото явихте високия образ на добродетелите във вашия живот; радвайте се, защото посякохте с духовния меч душевните и телесните страсти.

Радвайте се, принесли сами себе си в жертва жива, свята и благоугодна на Живоначалната Троица; радвайте се, ходатаи за грешниците.

Радвайте се, застъпници за бедните; радвайте се, пример и учители за пастирите.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 9

Възлюбил Бога с цялата си душа, отче Григорие, си избрал боговидната чистота и целомъдрие пред всички блага и си се явил велик богослов и таинник. Сега, като предстоиш пред Престола на Света Троица, изпроси мир за света и спасение за всички нас, които ти зовем: Алилуия.

Икос 9

Чрез боговдъхновените слова и учения на тримата вселенски Светители еретическите съблазни престанаха и православната вяра все повече и повече се усилваше. Затова с усърдие, с умиление и любов зовем към тях така:

Радвайте се, защото озарихте целия си живот с любов към Православието; радвайте се, защото ни научихте да почитаме Единия Бог в три Лица.

Радвайте се, защото победихте Ариевото злочестие и хулите на други еретици; радвайте се, защото заградихте пребеззаконните уста на лъжеучителите със светлостта на своите слова.

Радвайте се, небесни тръби, проповядвали на света Христовото Евангелие; радвайте се, три велики светила между иерарсите.

Радвайте се, учители на кротост, въздържание и покаяние; радвайте се, добри учители и наставници на монашестващите.

Радвайте се, ограда на Църквата и защитници на Православието; радвайте се, влезли в трудовете на Апостолите и пожънали класа на доброто изповедание.

Радвайте се, приели нетленни венци от Пастиреначалника Христа за вашата вяра и подвизи; радвайте се, понесли велики трудове и подвизи за благоустройване на Христовата Църква.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 10

Не преставай да умоляваш Спасителя Христа за почитащите твоята памет, всехвални Иоане Златоусте: защото на теб се даде благодат да се молиш за нас. Затова и ние като към съсъд с благоуханно миро, източващ изцеления за всички, прибягваме с вяра и припадаме с умиление и любов, и зовем на прославилия те Бог: Алилуия.

Икос 10

Вие сте несъкрушима стена за честващите вашата памет и за всички, прибягващи към вашия молитвен покров, непосрамваща надежда и крепко застъпничество. Затова и на нас, свети Три Светители, с умиление припадащи пред вас, изпросете пред Престола на Света Троица милост, благодат и помощ, та с радост и благодарение да ви зовем:

Радвайте се, защото изливате милост и утешение на всички верни; радвайте се, защото избавяте каещите се грешници от мрежите на дявола.

Радвайте се, защото усърдно раздавате благодатни дарове; радвайте се, защита и покров за всички човеци.

Радвайте се, бащи на сираците и застъпници на вдовиците; радвайте се, богатство на бедните и изцеление на болните.

Радвайте се, усърдни проповедници на милосърдие към страдащите и наставници на младите; радвайте се, хранители на старците.

Радвайте се, утешители на намиращите се в скърби, радвайте се, спътници на странниците.

Радвайте се, помощници на изнемогващите; радвайте се, защото изпращате радост и спасение на почитащите вашата памет.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 11

Пение на Пресвета Троица повече от другите принесохте, Светители Божии, защото с ум, слово и дело, и богословско учение разрушихте суетните мъдрувания на риторите, наставлявайки ни да почитаме Света Троица в Единица и да Й пеем: Алилуия.

Икос 11

На светозарната троица свети иерарси, Василий, едноименен на царството, Григорий, наречен Богослов и Иоан Златоуст, учител на вселената, изпитали Божиите дълбини, като възхваляваме и благоговейно празнуваме тяхната светла памет, принасяме похвални песни:

Радвайте се, богогласни тръби на Божествените слова; радвайте се, боговдъхновени лири.

Радвайте се, богоносни изяснители на Апостолите; радвайте се, ревнители на апостолските предания.

Радвайте се, защото открихте дивното Божие величие на всички земнородни; радвайте се, защото проповядвахте Божията Слава с вашето житие и слово по цялата вселена.

Радвайте се, добри пътеводители и наставници на спасението; радвайте се, изкоренители на злите обичаи и насадители на добри нрави.

Радвайте се, защото ни учите да се отричаме от плътските похоти и страсти; радвайте се, премъдри лекари на душевните и телесни недъзи.

Радвайте се, църковни светила, запалени от Трислънчевата Светлина; радвайте се, благоуханни цветя от райската градина.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 12

Божията благодат се изля изобилно в устата ви, триблажени: чрез вас се укрепи Православната вяра и мъглата на еретическите вълнения и лъжеучения бе разпръсната от светлината на вашите боговдъхновени писания. Затова, Светители, молете се на Христа Бога духът на вашата ревност за вярата и благочестието да почива и на нас, за да се сподобим заедно с вас да пеем на Света Троица: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме и светло празнуваме вашата свещена памет, триблажени Василие, Григорие Богослове и Иоане Златоусте, смирено ви молим, непрестанно се молете на Христа за всички, които ви призовават с вяра и ви пеят така:

Радвайте се, пазители на православните догмати, радвайте се, живоносни източници на богословието.

Радвайте се, Божествено веселящи сърцата на верните; радвайте се, защото чрез вашите всеусърдни подвизи Арий бе победен.

Радвайте се, защото чрез огъня на вашите боговдъхновени слова Евномиевата ерес бе изгорена; радвайте се, защото чрез вашите богомъдри учения Савелиевата ерес бе прогонена.

Радвайте се, защото чрез вас Несториевото мъдруване бе потъпкано; радвайте се, изрядни молитвеници за света.

Радвайте се, защото възвеждате верните в Небесното Царство; радвайте се, Божии гласове, пречудно прогърмели за нас.

Радвайте се, пример за подражание на църковните пастири; радвайте се, след Апостолите станали всичко за всички.

Радвайте се, Три Светители, велики вселенски учители.

Кондак 13

О, Христови Светители и триблажени отци, Василие Велики, църковно светило и непоколебим стълб, Григорие Богослове, богопросветен ум и превелик архиерею, и Иоане Златоусте, крепък проповедниче на покаянието, пребъдващи с Небесните Ликове и съединени с Ангелските Сили, приемете нашето малко моление и изпросете за нас от Всещедрия Бог да мислим и да живеем за горното, та избегнали вечните мъки, да наследим небесен живот с вас, зовейки към Бога: Алилуия.

(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос и 1 кондак)

Молитва към светите Три Светители Василий Велики, Григорий Богослов и Иоан Златоуст

О, пресветли светилници на Христовата Църква, Василие, Григорие и Иоане, озарили всички земни краища със светлината на православните догмати и посекли с меча на словото Божие хулните надигания на ересите: като припадаме към вашето милосърдие, с вяра и любов от дълбините на душите си ви зовем: на Неразделната Троица, за Която със слово, писание и живот добре се подвизавахте и полагахте душите си, винаги се молете да укрепи и нас в Православие и единомислие, в непоколебимо изповядване на Христовата вяра, дори до смърт, и във вседушно послушание към Неговата Света Църква, да ни препаше със сила свише против всички наши видими и невидим врагове, да запази Своята Църква непоколебима от неверието, суеверието, ересите и разколите, да дари на нашите архипастири здраве, дълголетие и преуспяване във всичко, на нашите пастири – духовно трезвение и ревност за спасението на пасомите, на управниците – съд и правда, на воините – търпение, мъжество и победа над враговете, на сираците и вдовиците – застъпничество, на болните – изцеление, на младите – благо израстване във вярата, на старците– утешение, на обижданите – защита, и на всички – всичко потребно за временния и вечния живот, та в мир и покаяние, преизпълнени с желание за спасение, работейки на Господа и подвизавайки се с добрия подвиг, да завършим нашия път и да се сподобим в Небесното Царство заедно с вас винаги да възпяваме и славим Пресветото и Великолепно Име на Отца и Сина, и Светия Дух вовеки. Амин.

Тропар

Като единонравни на апостолите и учители на вселената, молете Владиката на всички да даде мир на света и на душите ни велика милост.

Кондак

Свещените и богоречиви проповедници, връх сред учителите, си приел, Господи, в наслаждение на Твоите блага и в упокоение. Техните трудове и смърт си зачел за повече от всяко всеплодие, Еднички, Прославящ Своите светии.

Свързани публикации:

Празникът на Светите Трима Светители – небесни покровители на богословската наука и висшите православни духовни школи – доц. д-р Костадин Нушев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *