Достъпна е вече монографията на Юра Константинова – „Българите в османския Солун“

Монографията на Юра Константинова, Българите в османския Солун, ИБЦТ, 2020 е първото цялостно изследване на участието на българите в политическия, икономическия и обществения живот на османския Солун.

Текстът е построен на тематичен принцип, като въпросите в отделните тематични ядра са проследени хронологически, доколкото това е възможно.

Основна цел на изложението в първа глава е да анализира данните за демографското развитие на българската общност в Солун, нейното организационно сплотяване и обществен живот. 

Втората глава е посветена на българското образование в града и представя както обучението в началните, така и в гимназиалните учебни заведения, а също участието на българи в чужди образователни институции.

Третата глава проследява участието на българите в обществения и политически живот на Солун. Акцент е поставен върху мястото и значението на българските изяви спрямо инициативите на другите религиозни и национални групи, които го населяват. Последният параграф разглежда българските представи за Солун и изследва мястото му в колективната и историческата памет на нацията ни.

Изтеглете книгата в PDF формат.

Източник и допълнителна информация: https://www.solunbg.org/

Свързани публикации:

Книгата „Солун и българите: история, памет, съвремие“ е вече достъпна в електронен вариант

Книгата „Живата история или паметта за една солунска фамилия“ от Рая Заимова в електронен вариант

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *