Нова книга: „Св. Йероним и св. Августин – знакови фигури в късноантичната и латинска църковна история. Просопографски портрети и писма до /и за/ жени“

Излезе от печат книгата „Св. Йероним и св. Августин – знакови фигури в късноантичната и латинска църковна история“ с автор Румен Бояджиев:

Авторът е далеч от амбицията да разглежда писмата до /и за/ жени  в жанрово и стилистично отношение като отделни текстове, да ги разделя­ строго хронологично в тематични групи, а и да им извърш­ва съдържателен анализ. След години занимания с женска християнска просопография,  женските образи в текста са представени по азбучен признак като исторически личности и като адресати на големите хрис­тиянски епископи, но все в полето на класическата просопогра­фия. В това изследване фигурират и някои жени – християнки, не включени досега в български преводи.

Съдържание:

Списък на съкращенията…………………………………………………………………………….7

1. Историческата ситуация между 380 – 430 г. и християнството……………………………………………………………………………………………..13

2. Блажени Йероним (347 – 420 г.) и благородните римски деви и матрони…………………………………………………………………………………………………………..21

2.1. Писма до жени и девици………………………………………………………………………60

3. Августин Блажени (354 – 430 г.) и „африканските“ светли жени……………………………………………………………………………………………………………….115

3.1. Писма на Блажени Августин до жени, както и други литературни форми…………………………………………………………………………………………………………….125

3.1.1. Писма до християнки……………………………………………………………………….126

3.1.2. Писания, касаещи опосредствено женски образи…………………………………………………………………………………………………………….143

Избрана библиография и извори от/ за св. Йероним от Стридон………………………………………………………………………………………………………….158
Избрана  библиография и извори от/ за св. Августин от Хипон……………………………………………………………………………………………………………..164

Източник и допълнителна информация: http://www.paradigma.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *