Нова монография: „Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис“ от д-р Жана Пенчева

През 2019 г. по Национална научна програма „Културна-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) научен екип от преподаватели от катедра „Културология“ към Факултета по изкуствата обходи, проучи и документира редица църкви в Югозападна България.

Част от стенописната украса на изследваните културно-исторически паметници е анализирана в монографията на д-р Жана Пенчева „Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис“. Това са новопоявилите се сюжети през Възраждането, интерпретирани предимно от късните представители на Банската художествена школа – Михалко Голев, Димитър Сирлещов и техните помощници.

В изследването са включени композициите: Праведното и неправедното и изповеданиеКолелото на животаСмъртта на праведника и Смъртта на грешникаАрхангел Михаил взема душата на богатияМерило праведноМагьосниците и другите грешници вСтрашния съд. С особена популярност в региона са визуализираните наказания на грешниците в Ада. Техни изображения са запазени в редица храмове: Чуриловския манастир: „Св. Георги“, в църквите в Благоевград, Сандански, Рила, Петрич и в селата Златолист, Долен, Тешово, Палат, Кръстилци, Велющец, Лешко, Логодаж и други.

Източник: http://www.swu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *