Излезе от печат монографията „Скретиска – Кратискара. Том II. Резултати от последните проучвания на резиденцията и пътната станция. Трасетата на Диагоналния трансбалкански път (Via diagonalis) в района“ с автор проф. д-р Венцислав Динчев

Излезе от печат монографията „Скретиска – Кратискара. Том II. Резултати от последните проучвания на резиденцията и пътната станция. Трасетата на Диагоналния трансбалкански път (Via diagonalis) в района“ с автор проф. д-р Венцислав Динчев от Секция за антична археология на НАИМ при БАН. Тя е публикувана в поредицата Разкопки и проучвания, книга XLIII, издание на Националният археологически институт с музей при БАН.

Настоящата публикация представя последните теренни проучвания на два близки археологически обекта със синхронни начални дати в западната част на Софийското поле и по-точно в югозападната периферия на днешния гр. Костинброд: голямата късноримска вила в м. Градището, вероятна държавна резиденция – palatium/praetorium Scretisca, която впоследствие е наследена от ранновизантийското укрепено „градче“ (πολίχνιον; polichnion) Кратискара (Крατισκαρα, Kratiskara); пътната станция на античния Диагонален транс балкански път – mutatio Scretisca, в м. Горна Белица.

Другата основна цел на монографията е свързана с изследването на античната пътна мрежа в района и преди всичко на участъка от Диагоналния трансбалкански път (т. нар. Via diagonalis) между Meldia и Serdica, по средата на който попадат пътната станция Scretisca и едноименната, по всяка вероятност, вилна резиденция.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/AER/issue/view/25/AER-43-2020, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Венцислав Динчев. Скретиска – Кратискара. Том II. Резултати от последните проучвания на резиденцията и пътната станция. Трасетата на Диагоналния трансбалкански път (Via diagonalis) в района. (=Разкопки и проучвания, кн. XLIII). НАИМ при БАН. София, 2020. 104 стр., 49 обр. ISSN 2683-0833 (online), ISSN 0205-0722 (print), ISBN 978-954-9472-87-5 (print), ISBN 978-954-9472-88-2 (online).

Източник: http://naim.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *