Празникът Рождество на Пресвета Богородица – кратки сведения и празнично слово

Празникът Рождество на Пресвета Богородица (8-и септември (21-ви септември ст. стил) е първото събитие, свързано с Евангелието. Възпоменава се в настъпващата нова църковна година (от 1-ви септември).

На този ден, по думите на молитвата, „Бог престол свят на земле Себе предуготовал“, защото Светата Дева като станала Божия Майка, станала сякаш Божий престол на земята. Родителите на Пресветата Дева били благочестивите Йоаким и Ана. Според преданието Йоаким произхождал от царски род, а Ана.- от първосвещенически род.

Празникът е установен от най-дълбока древност. Указания за него има у св. Иоан Златоуст, св. Прокол, Епифаний и блажени Августин. През пети век за него се споменава в служебника на Геласий. Тогава епископът на Константинопол Анатолий написал стихирите за Рождество Богородично.

Какво разказва Св. Писание

Рождество Богородично, руска икона.

Пресветата Дева Мария се родила в Галилейския град Назарет от праведни Иоаким и Анна. Иоаким е от царски род – рода на Давид. Анна – от свещенически род – рода на Аарон. Нямали деца и се молили на Бога за рожба.

На един голям празник Иоаким отишъл в Иерусалим да принесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога. Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва четиридесет дни.

Анна, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, усилила молитвата си.

Господ изпълнил молбите им: благовестникът на Божиите тайни Архангел Гавриил известил на Иоаким, че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена и ще бъде дарувано спасението  на целия свят. Също известил и на Анна и й казал да иде в Иерусалим и при „златните порти“ ще намери мъжа си, комуто е известено това.

Отишла и точно там се срещнали и споделили радосттта от ангеловото известие.

Анна родила светата Девица, на която дали име Мариам, което се тълкува „госпожа-надежда“. Родителите принесли жертва благодарствена, като помнели думите на Ангела.

Слово за Рождеството на Пресвета Богородица

Господ, Който живее на небесата, като поиска да се яви на земята и да живее между човеците, преди това си приготви на нея място, в което да се всели Неговата слава – Пречистата Своя Майка: защото обичайно е у царете, когато те искат да посетят някой град, преди това да си приготвят там палат за своето пребиваване. И както палатите на земните царе се изграждат от най-изкусните майстори и от най-скъпоценни материали и се издигат на най-високото място, като са по-прекрасни и по-обширни от всички други човешки жилища, така подобавало да се създаде и палатът, който трябвало да стане вместилище на славата на Небесния Цар.

Във Ветхия Завет, когато Бог пожела да живее в Йерусалим, Соломон Му издигна храм, като повери съграждането му на най-изкусния строител Хирам, който беше изпълнен с художество, разум и знание за всяко дело. А храма съгради Соломон от най-скъпоценни материали – с превъзходен камък, с благовонни дървета: кедър и кипарис, докарани от Ливан, и с чисто злато. Той го издигна на най-високото място – на хълма Мория6. Храмът бил още по-прекрасен и поради това, че върху стените му били изработени изображения на херувими, на различни дървета и плодове. Той бил толкова голям, че в него свободно можело да се вмести цялото множество на Израилския народ. И върху него слязла славата Господня – в облак и огън. Но този храм не бил достатъчен, за да вмести в себе си Невместимия Бог. Соломон Му издигнал храм, но Всевишният не в ръкотворни храмове живее. Какъв дом ще Ми съзидате, казва Господ, или кое място е за Моя почивка“?

И ето – Бог благоизволи, в началото на новозаветната благодат, да бъде създаден неръкотворен храм – Пречистата, Преблагословената Дева Мария. А от кой строител беше съграден този храм? Наистина – от най-премъдрия, от Самата Премъдрост Божия, както говори Писанието: „Премъдростта си съгради дом“ (Притчи Сол. 9:1). А всичко сътворено от Премъдростта Божия е прекрасно и съвършено! И понеже Божията Премъдрост създаде одушевената скиния на Словото, затова се и съгради съвършен храм за съвършения Бог, пресветъл палат за пресветлия Цар, пречист и неосквернен чертог за пречистия и нескверен Жених, непорочно жилище за непорочния Агнец. Защото верен е Свидетелят на небесата, Който говори към Нея: „Цяла си хубава, моя мила, и петно няма на тебе“ (Кн. пес. 4:7)! И светият Дамаскин пише: „Цяла – чертог на Духа, цяла – град Божий, море на благодатта, цяла – доброкрасна, цяла – любезна на Бога“.

А от какви материали беше създаден този палат? Наистина – от най-скъпоценни, защото произлезе, като – от скъпоценен камък, от Давид, който със сложения в прашката си камък, предобразяващ Камъка-Христа, порази Голиат; и като от благовонно дърво кедър и кипарис, се роди светата Дева-Богородица от архиерейски род, принасящ благовонни жертви Богу.

Нейният баща – светият праведен Иоаким бил син на Варпафир, който произхождал от Давидовия син Натан, а майка й – светата праведна Анна, била дъщеря на свещеник Матан, от Аароновото коляно. Значи Пречистата Дева произхождала, по баща, от царски род, а по майка – от архиерейски. О, от какви предрагоценни съставки – говоря за пречестното произхождение – се създаде одушевеният палат на Царя на славата! И както в Соломоновия храм съграденото от камък и дърво придобило особенна ценност от чистото злато, с което било позлатено; така и в рождението на Пресветата Богородица благородството на царския и архиерейския й произход още повече заслужило почит, поради целомъдрието на нейните свети родители, което е по-скъпо, отколкото съкровища от сребро и злато, по-ценно от драгоценни камъни и всичко честно не ще се сравни с него. Защото Пресветата Дева се родила от целомъдрени родители, което превъзхожда всяко благородство.

Затова светият Дамаскин, като се обръща към светите праведни Богоотци, говори така:

„О, блажени съпрузи, Иоаким и Анна! Наистина вие, според плода на вашата утроба, се явихте непорочни, според словото на Господа: „по плодовете им ще ги познаете“. Вие имахте живот, угоден на Бога и достоен за Родената от вас. Защото, като живяхте целомъдрено и праведно, от вас произрасна съкровището на девството – говоря за Девата: преди Рождеството Дева, в Рождеството Дева, след Рождеството Дева, и винаги  Дева, едната приснодевстваща – и с ум, и с душа, и с тяло. Подобаваше девството, от целомъдрие родено, да бъде принесено за плътта на Самата Единородна Светлина! О, двоице най-пречисти словесни гургулици, Иоакиме и Анно! Вие, като съблюдавахте целомъдрено закона на природата, божествено се сподобихте с преестествени дарове и родихте на света Девата – Божията Майка! Вие, като живяхте благочестиво и праведно в човешкото естество, родихте Дъщеря по-честна от ангелите и сега владичестваща над ангелите. О, най-прекрасна и пресладостна Отроковице! О, крине, произрасъл посред тръните от най-благороден царски корен! С теб се обогати царството на свещенството“!

С тези слова свети Йоан Дамаскин ясно показва от какви родители е родена Божията Майка, от какви прескъпоценни съставки е устроен палатът на Небесния Цар.

А на какво място се издигна този одушевен палат? Наистина – на най-високото, защото църквата дава за това следното свидетелство: „наистина – по-високо от всички си чиста Дево“; но по-високо  не по място, а по добродетели и по висотата на Божиите дарования. А мястото, където се родила преблагословената Дева, бил неголям град в Галилейската земя, наречен Назарет, който бил подчинен на големия град Капернаум. Неговите жители били презирани, поради което и за Христа беше казано: „от Назарет може ли да излезе нещо добро?“ (Иоан 1:46). Но Господ, „Който живее във висините“ и милостиво гледа към смирените, благоизволи Неговата Пречиста Майка да се роди не в Капернаум, който в гордостта си се превъзнасял до небесата, а в смирения Назарет, „защото което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога“ (Лук. 16:15), а презираното и унижаваното от тях е високо и скъпоценно пред Него.

Самото име на Назарет при това изобразява висотата на добродетелите на Пречистата Дева. Защото, както в Своето Рождение Господ чрез Витлеем, което означава „дом на хляба“, тайно предобразил това, че Той е Хлябът, слязъл от небето, за да насити човеците и за да им даде живот; така и в Рождението на Своята Пречиста Майка Той чрез Назарет изобразява нейната висота. Защото наименованието „Назарет“ означава цъфтящо, оградено, увенчано и съкровено място; и всичко това ясно предизобразява Пресветата Дева. Тя е цвят, процъфтял от неплодната и изсъхнала утроба; цвят – неповяхващ, винаги цъфтящ в девство; цвят – благоухаещ, родил благоуханието на Единия Цар; цвят, който принесе преблагоуханен плод – Христа, Господа Бога!

Тя е осветена от благодатта на слезлия върху Нея и осенилия Я Дух Свети и е по-свята от всички светии, понеже е родила „най-светото от всички светии Слово“.

Тя е изключена от числото на грешните земнородни, бидейки чиста и непорочна; и не само, че Тя Самата е чужда на греха, но и грешните издига от техните беззакония, както се обръща към нея и Църквата: „радвай се ти, която извличаш от делата на тинята“!

Тя е увенчана със слава и чест: увенчана е със слава, защото произрасла от царски корен, а увенчана е с чест, защото произлязла от архиерейски род. Увенчана е със слава, защото произлязла от целомъдрени родители; а е увенчана с чест, защото била почетена с благовещението и служението на архангела. Увенчана е със слава като Майка Божия, защото какво може да е по-славно от това? Увенчана е с чест като Приснодева, защото кое може да е по-честно от това – да пребъдеш и след рождението дева? Увенчана е със слава, „по-славна от серафимите“, като серафимски възлюбила Бога. Увенчана е с чест, „по-честна от херувимите“, като превъзхождаща херувимите в мъдростта и познанието на Бога; „а слава и чест и мир всекиму, който прави добро“ – казва апостолът (Рим. 2:10).

Но ще се намери ли някой от земнородните по-добродетелен от Пречистата Дева? Тя спазила всички Господни заповеди, изпълнила цялата воля на Господа, всички Негови наставления опазила, всички Негови слова скрила в сърцето си, проявила към ближните си всякакви дела на милосърдието. Поради това тя достойно е увенчана като Подателка на милост. Тя е и като някакъв тайник, защото пазела богатството на своето девическо целомъдрие толкова старателно, че дори и на ангела не поискала да го повери; защото като видяла ангела, тя се смутила от неговите думи и размисляла – какво ли би трябвало да означава неговото приветствие.

Всичко това Назарет предизобразил за Пресветата Дева, чрез своето наименование. И кой не ще каже, колко високо се издигнала тази скиния Христова, според добродетелите си и според Божиите дарования? Тя е висока, защото е дарувана от небето, макар и да се родила на земята от земнородни. От небето, защото, както говорят някои от богопросветените мъже, архангел Гавриил, който благовестил на Захария за Иоановото рождение (Лук 1:5-25), благовестил и на Иоаким и Анна за зачатието на Пресветата Богородица и донесъл от небето преблагословеното Й име, казвайки на неплодната майка: „Анна, Анна! Ти ще родиш преблагословена Дъщеря, и ще се нарече името й: „Мария“. И така тя без съмнение може да бъде наречена свят град, нов Йерусалим, „слизащ от Бога, от небето“ (ср. Откр. 21:2), Божия скиния. Висока е тази Божия скиния, защото, като роди Царя Христа, тя се възвиси повече от серафимите. О, висота, трудно достижима за човешките помисли!

А каква е красотата на този мислен Христов палат! За това чуй същия този сладкогласен Йоан Дамаскин, който Я възпява така:

„Тя е принесена на Бога, Царя на всички, облечена в благолепието на добродетелта, като със златна дреха; украсена е с благодатта на Светия Дух и славата й е вътре в нея: защото както славата на всяка жена е нейният мъж, който идва отвън, така – славата на Богородица е вътре в нея, тоест плодът на нейната утроба“.

И още говори Дамаскин, обръщайки се към нея:

„О, Дево Богоблагодатна, свята Църкво Божия, която духовно съгради Сътворилият света, Премъдрият Творец на света и се всели в нея! Не със злато, не с бездушни камъни е украсена тя, но вместо със злато, сияе с Духа, вместо скъпоценни камъни, има в себе си многоценния бисер – Христа“.

Това украшение на новата скиния е несравнимо по-прекрасно от благолепието на Соломоновия храм, в който били изобразени подобия на херувими, дървета и цветя. Но и в тази одушевена Църква, в Пречистата Дева, ясно се вижда херувимският образ; защото по своето херувимско житие тя не само била равна на херувимите, но и ги надминала. Ако Църквата има обичай да нарича някои светии херувими, пеейки: „Как да ви назовем вас, светии: „херувими“ ли, тъй като върху вас почива Христос?“; то колко повече светата Дева-Богородица е достойна да се нарече „херувим“, защото в нея Христос слезе със Своето тяло и Бог седна на пречистите Й ръце, като на престол, и Девата стана херувимски престол. Тя има в себе си и подобията на благоплодните дървета, като духовно стана плодовита маслина в Божия дом и цъфтяща палма, поради което и сега бива наричана „живоносна градина“, когато Църквата пее: „Бог, Който (върши) чудеса, направи да произрасте за нас от неплоден корен живоносна градина – Своята Майка“.

Всичко това се говори за нейната духовна красота. Но тя не била лишена и от телесна красота, както за това свидетелстват много църковни учители – че по цялата вселена не е имало и не ще има такава прекрасна дева, каквато била светата Дева-Богородица, която, като видял, свети Дионисий Ареопагит щял да нарече „Бог“, ако не бил познал вече преди това Бога, роден от нея. Защото Божествената благодат, с която тя била изпълнена отвътре, просиявала и върху нейното пресветло лице. Такъв палат приготви за Себе Си Небесният Цар – палат, прекрасен по душа и по тяло, „като невеста, пременена за своя мъж“; при това, палат пространен: „утробата и по-пространна от небесата направи“ и в нея се вмести „невместимият Христос Бог“.

Царските палати обикновено се строят просторни, така че да могат да вместят в себе си не само царя, но и множеството предстоящи пред него слуги и прииждащите отвсякъде хора. Обширната скиния (обител) на Словото, Пречистата Дева, вмести в себе си не само Бог-Слово, като – Цар, но и нас – стичащите се към Вселилия се в нея Божии раби; Бог тя вмести в утробата си, а нас – в своето благоутробие. Избраният съсъд Божий, свети апостол Павел, движен от любовта, говори на своите възлюбени чеда: „сърцето ни е разширено. Вам не е тясно в нас“. Но у кого от светиите може да се намери такова пространно благоутробие, подобно на – Марииното благоутробие в Бога? Тук се вмества и целомъдреният, а и грешният не се отхвърля. Каещият се има в нея своето място, а и за непокаялия се и отчаяния тя е отворено пристанище, подобно на това, както Ноевият ковчег бил пристанище не само на чистите, но и на нечистите твари. В нейното благоутробие свободно се приютяват всички скърбящи, обидени, гладни, странстващи, бедстващи, болни: защото не може да не бъде милостива тази утроба, която роди за нас благия Бог.

Палатите на земните царе се охраняват от въоръжена стража, която не допуска вътре всеки, който желае да влезе в тях, но го задържа и внимателно разследва откъде и защо идва той. А одушевеният палат на Христа – светата Дева, макар че е обкръжена от херувими и серафими и от безчисленото множество на ангелите и светиите, но никой не е възпрепятстван да влезе в дверите на нейното благоутробно милосърдие, ако само поиска това: нито има стражи, които да отблъскват, нито воини, които да прогонват и да разследват кой за какво идва, но всеки влиза през тях безпрепятствено с молитвата си и приема дар, според благопотребното си прошение.

И така – да прибягваме към милосърдието на Родената от неплодна утроба, с такова приветствие:

Радвай се, всенепорочна палато на Царя на всички! Радвай се, вместилище на Бог-Слово, на Когото, заедно с Отца и Светия Дух, и на Тебе ­ Дъщеря на Отца, Майка на Сина, Невеста на Светия Дух ­ ние смъртните възнасяме слава и чест, во веки! Амин.

Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

Молитвена възхвала:

Акатист на Свето Рождество Богородично

Кондак 1

На избраната от всички родове Пресвета Дева и Божия Майка принасяме похвално пение пред чудотворната икона на Нейното преславно рождество. А Ти, Пречиста, с Твоя благ промисъл за нас ни запази от всякакви беди, скърби и посрамваща смърт, за да Ти зовем в умиление:

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Икос 1

Първият Ангел пред Престола на Вседържителя бе пратен да възвести на неплодните родители за Твоето рождество, Владичице, и сега Ангелското воинство Те слави на небесата, По-честна от Херувимите, Майко на нашия Бог. А ние, земнородните, радвайки се на Твоето рождество и на явяването на Твоята икона, макар и с тленни устни, Ти принасяме такива похвали:

Радвай се, Непорочна, родена от праведни родители; радвай се, земна Дъще, благословена за Божия Майка.

Радвай се, радостно развързала безплодието на Твоите родители; радвай се, велико утешение на старците родители.

Радвай се, изпросена с молитва от Бога; радвай се, чуден плод на Иоаким и Анна.

Радвай се, Свята, възпитана от светии; радвай се, несъмнено спасение на света.

Радвай се, осенена от силата на Всевишния; радвай се, превъзнесена Слава на небесата.

Радвай се, Вместилище, развързало прамайчината клетва; радвай се, победила древната змия чрез Родилия се от Тебе.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 2

Видели в Твоето рождество избавление от укора на бездетството, Твоите праведни родители славеха Бога. Затова и ние, като им подражаваме, сме готови с блага надежда да понасяме укора на злословещите ни заради Твоя Син, православно изповядвайки и славейки Неговото Име и пеейки: Алилуия.

Икос 2

Разумът на Ангелите не можеше да постигне Твоето рождество, тайната на въплъщението на Сина Божий: как неизкусобрачната Дева е могла да зачене? А сега вярващите, удивлявайки се на тайната на Божествения промисъл за спасението на човешкия род, славят Твоето девство, Пречиста, и усърдно Ти зоват така:

Радвай се, сбъдване на пророческите слова; радвай се, изпълнение на благите желания.

Радвай се, Свята и Пренепорочна между девиците; радвай се, избрана от Бога между жените.

Радвай се, от младенчество посветена на Бога; радвай се, осенена от Светия Дух.

Радвай се, нов и жив Кивот, пазен на небесата; радвай се, Неувяхващ Цвят, достоен за похвала.

Радвай се, посещавана от Архангели и Ангели; радвай се, хранена с небесна храна.

Радвай се, просияла със святост повече от всички; радвай се, приела Господа в девствена утроба.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила радостта на света на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 3

Силата на Всевишния, осенила Иоаким и Анна, развърза тяхното безплодие, защото Господ си спомни за смирението на Своите раби. Затова, Пречиста, почитайки Твоите праведни родители, ние се молим, по техните молитви и Твоето застъпничество, да се развърже безплодието на нашите добродетели за умножаване на молитвата и смирението, търпението и въздържанието, по благодатта на Подателя на всички блага, Бога, на Когото пеем: Алилуия.

Икос 3

Имайки велико служение, Ти, Пресвета Дево, си била достойно избрана за Майка на Христа Бога, нашия Спасител, и даром си ни оказала много благодеяния, на които, като се наслаждаваме, благодарствено пеем:

Радвай се, смирена Рабиньо Господня, Която ни учиш на смирение; радвай се, помагаща на Божиите раби.

Радвай се, благодатно запазване на младенците; радвай се, мъдро наставление на юношите.

Радвай се, радостна похвала на майките; радвай се, любов и единомислие на живеещите в брак.

Радвай се, влечение към добро на добрите; радвай се, смекчаване на злите сърца.

Радвай се, Подателко на Божествена благост; радвай се, Причина за всяка радост.

Радвай се, търсеща земнородните със Своята помощ; радвай се, приела християните под Своя покров.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 4

Като искаше да умири бурята на неверието и житейските беди, Господ Те показа, Богородице, като Ходатайка за нас в честната икона на Твоето рождество. Затова събра близки и далечни да възхвалят Твоите чудеса, та всички да зоват към Благодетеля Бога: Алилуия.

Икос 4

Като слушат за Твоята икона, Богородице, всички вярващи прибягват към нея с надежда на Твоето застъпничество и никой не си отива празен, и не може достойно да Те облажава, Владичице. Затова приеми нашата благодарна похвала:

Радвай се, Богоизбрана, развеселила родителите със Своето рождество; радвай се, благо поучение на възпитателите.

Радвай се, очистваща греховете със скърби; радвай се, укрепяваща малодушните в скърбите.

Радвай се, учеща ни на ангелско житие; радвай се, защото чрез небесните блага ни откъсваш от земните.

Радвай се, вярна подкрепа на борещите се със съблазните; радвай се, бърза Помощница на изнемогващите в борби и подвизи.

Радвай се, Благодатна, дарила ни благодат чрез явяването на Своята икона; радвай се, защото чрез нея си извършила велики чудеса.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 5

Боготечна звезда бе Твоята свята икона, Богородице, когато невидимо се придвижи от градовете до мястото на своето явяване. А ние, удивени от това чудо, принасяме на Бога похвална песен: Алилуия.

Икос 5

Като видя архиепископ Кирил трикратното чудно завръщане на Твоята икона от град Севец на мястото на явяването, разбра, че няма да я задържи в своя град, и за прослава на Твоето рождество съгради храм и благоустрои обител. А ние, радвайки се на Твоя промисъл за нас, на Тебе, нашата Покровителка, с радостен глас зовем:

Радвай се, Владичице, неблаговолила към човешкото своеволие; радвай се, разрушила неугодното на Тебе човешко желание.

Радвай се, носена от Ангели; радвай се, възхвалявана от човешкия род.

Радвай се, благодатно освещаване на въздуха; радвай се, очистване от смъртоносни болести.

Радвай се, изпращаща благовременни дъждове за плодородие на земята; радвай се, прекратяваща вредното многодъждие.

Радвай се, запазваща нашите ниви от всяка вреда; радвай се, и нас наставляваща във всяко добро.

Радвай се, просветила цялата вселена; радвай се, оживяваща умъртвените от страстите.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 6

Чудесата от Твоята дивна икона проповядват богатата благост на Царицата Майка, защото Пречистата Богородица не оставя прибягващите към Нея с вяра и ги избавя от всяка напаст. Затова, Богородице Дево, Ти принасяме благодарствени песни и на Всещедрия Бог винаги отправяме слава: Алилуия.

Икос 6

Възсия като крин в пустиня Твоята чудотворна икона, Богородице, подаваща на всички благопотребна помощ, но Ти не си благоволила към противящите се на Твоята воля: защото си наказала със смърт отсеклия дървото, на което се яви Твоята икона. Затова със страх и умиление всички зовем:

Радвай се, Царице, наказваща непокорните на Твоята воля; радвай се, отсичаща човешкото мъдруване.

Радвай се, укротяваща човешката злоба; радвай се, умоляваща Праведния Съдия за нашите грехове.

Радвай се, изцеление на моето тяло; радвай се, спасение на моята душа.

Радвай се, мое упование в този живот; радвай се, моя надежда след смъртта.

Радвай се, защото чрез Тебе се избавяме от вечна смърт; радвай се, защото чрез Тебе се сподобяваме с блажен живот.

Радвай се, обилно насадила монашески обители с Твоето име в нашето отечество; радвай се, укрепила благочестието в сърцата на верните.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила радостта на спасението на света чрез Своето рождество.

Кондак 7

Като искаше да явиш Своята милост на човешкия род, Ти ни дари пречудната икона на Твоето рождество, Богородице, та всички, като се радваме за Твоите благодеяния, макар и недостойни, да пеем на Христа, нашия Спасител, ангелска песен: Алилуия.

Икос 7

Нов извор на благодат си ни явила, Владичице, когато си избавила град Глухов от смъртоносни язви, наставлявайки ни да прибягваме към бързата, благодатна Помощница в беди и болести, и да Ти зовем:

Радвай се, зарадвана от Бога, приятно утешение на печалните и плачещите; радвай се, милваща каещите се грешници.

Радвай се, неизчерпаемо съкровище на изцеления; радвай се, тих покой на трудещите се.

Радвай се, Застъпница за обидените; радвай се, вразумление на обиждащите.

Радвай се, Търсеща погиналите; радвай се упование на нашите градове и села.

Радвай се, непосрамваща наша Надежда; радвай се, дарувала благодат на Своите икони.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 8

Странно е Твоето рождество от неплодни и престарели родители, странно е и явяването на Твоята икона, Владичице: Бог, където иска, се побеждава чинът на естеството, защото е казал: “Невъзможното за човеците е възможно за Бога”. Затова на чудодействащия за нас Всемогъщ Промислител възнасяме хвала: Алилуия.

Икос 8

Цялото творение се радва за Тебе, Благодатна, ангелският събор и човешкият род светло тържествуват за Твоето преславно рождество. А Ти като Царица на небето и земята приеми молението на Твоите раби, които се покланят на Твоята честна икона и с любов Ти зоват:

Радвай се, Преблагословена, по-честна от Ангелите; радвай се, несравнено по-славна от Серафимите.

Радвай се, след Бога по-свята от всички светии; радвай се, по-прекрасна от всички земни дъщери.

Радвай се, Царице, предстояща пред Престола на Царя на славата; радвай се, принасяща Му Твоите молитви за нас.

Радвай се, великолепно украшение на Божиите храмове; радвай се, истинно утешение за прибягващите към Тебе.

Радвай се, облечена в златни дрехи на Твоите икони; радвай се, изпъстрена със скъпоценни камъни.

Радвай се, вместила в Себе Си всички добродетели; радвай се, послужила за въплъщението на Сина Божий.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 9

По-висша от великото ангелско естество, ти владееш в небесните обители, Богородице, но и земните не оставяш, и защитаваш със Своята свята икона Твоята обител и всички, прибягващи към Тебе. Затова като наша върховна Покровителка Те молим: облагодати ума и сърцето ни, за да зовем усърдно към Източника на спасението: Алилуия.

Икос 9

Суетно мъдруващите витии недоумяват как верните, прибягващи към Твоята икона, приемат Божествена благодат; а ние, известени от думите на Господа, че всичко е възможно за вярващия, несъмнено прибягваме към Твоята чудотворна икона с надежда да получим Божествена награда. Затова, знаейки Твоето топло застъпничество за нас, зовем така:

Радвай се, Богородице, възнасяща правовярващите в Тебе; радвай се, наставляваща неверните.

Радвай се, отхвърляща суеверието и невежеството; радвай се, научаваща заблудените на правоверие.

Радвай се, привеждаща към познание на истината; радвай се, заплаха за неразкаяните грешници.

Радвай се, нежелаеща погибелта на никого; радвай се, привеждаща и отчаяните към упование на Тебе.

Радвай се, мъчение за невидимите врагове; радвай се, посрамване на видимите врагове.

Радвай се, утвърдила нашата вяра чрез чудеса; радвай се, защото винаги отклоняваш праведния Божий гняв, насочен срещу нас.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 10

Начало на нашето спасение бе Твоето славно рождество, Богородице, а Твоята чудотворна икона се яви източник на благодатно умиление за монасите от нейната обител, където вярващите прибягват към Тебе и топло се молят: Не ни забравяй, Богородице, но ни дари всичко полезно, та, спасени чрез Тебе, на Подвигоположника и наш Спасител да пеем: Алилуия.

Икос 10

Нерушима стена си за всички, прибягващи към Тебе и Твоята икона, защото след Бога нямаме друго упование, освен Тебе, Владичице, Ти си наше прибежище и сила в скърби и беди, защото ни избавяш от всяка напаст, и на Тебе, Радост наша, зовем:

Радвай се, Пречиста, милостиво поглеждаща към християните от небесата; радвай се, избавяща нашата обител от беди.

Радвай се, неизнемогващо въздържание на постниците; радвай се, умножаване на нашите добродетели.

Радвай се, Победителко на изкушенията; радвай се, издигане на падналите.

Радвай се, премахваща злосмрадието на греха; радвай се, даряваща ни благоуханието на светостта.

Радвай се, положила основите на нашата обител.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 11

Пение всеусърдно Ти принасяме, Владичице, за Твоите велики благодеяния. Приеми това пение от нас, немощните, и ни дай благодатта на Твоя Син и Бог, за да зовем: Алилуия.

Икос 11

Като светоподателна свещ виждаме Твоята целителна икона, Пречиста, запалена за нас от благодатта, просвещаваща всички краища за спасение на прибягващите към нея с вяра. Затова Тебе, явилата много знамения на християните, почитаме с такива песни:

Радвай се, Пътеводителко, наставляваща ни по пътя на спасението; радвай се, Вратарнице, отваряща райските врати на верните.

Радвай се, Благоуханен Цвят, ухаещ в горния Сион; радвай се, Живоносен Източник, източващ обилна благодат.

Радвай се, Скоропослушнице, подаваща бърза помощ на верните; радвай се, Радост на всички скърбящи.

Радвай се, духовна сладост на нашия живот; радвай се, Милостива, многократно явила Своята милост.

Радвай се, мнозина избавила от беди и мъки.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 12

Божията благодат Те преизпълни в Твоето Рождество, Благодатна, нея винаги изливаш чрез Твоята свята икона над нас, които с вяра прибягваме към Твоето застъпничество и принасяме на Милосърдния Бог благодарствени песни: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки Твоето рождество, ние почитаме Твоята чудотворна икона, славим всички Твои чудеса, и научили се благодарствено да облажаваме Твоето свято име за Твоите благодеяния, зовем на Благословената между жените така:

Радвай се, Зора на Царя на славата, сияеща с Божествена красота; радвай се, озаряваща всички краища на вселената.

Радвай се, приела Архангелския глас за въплъщението на Емануил; радвай се, вместила Невместимия за всички Бог в Своята утроба.

Радвай се, родила Месия чрез слизането на Светия Дух; радвай се, явила на света Слънцето на правдата.

Радвай се, дадена от Бога за Застъпница на християните; радвай се, незаспиваща Молитвеница за нас.

Радвай се, възхвалявана от човешкия род на земята; радвай се, очистила греха на прародителите.

Радвай се, обогатила душевното благоплодие.

Радвай се, Пресвета Дево, възвестила на света радостта на спасението чрез Своето рождество.

Кондак 13

О, Всевъзпявана Дево, по-свята от всички свети между жените, приеми за похвала на Твоето рождество това малко моление и моли Христа Бога да избави от всяка напаст и да освободи от вечните мъки нас, които зовем към Бога за Тебе: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “На избраната от всички родове…” и 1-ви кондак “Първият Ангел пред Престола на Вседържителя…”.

Молитва първа

О, Пресвета Владичице, Богоизбрана Майко на Христа, нашия Спасител, изпросена от Бога със свети молитви, посветена на Бога и възлюбена от Него! Кой не ще Те облажи, или кой не ще възпее Твоето преславно рождество? Защото Твоето рождество стана начало на спасението на човеците, и ние, седящи в тъмнината на съгрешенията, виждаме Тебе, жилището на Непристъпната Светлина. Красноречивият език не може да Те възпее по достойнство, защото си се издигнала по-високо от Серафимите, Пречиста. Но приеми тази похвала от Твоите недостойни раби и не отхвърляй молбите ни. Изповядваме Твоето величие, припадаме в умиление пред Тебе и като чедолюбива и милосърдна Майка дръзновено Те молим: моли Твоя Син и наш Бог да дари на нас, които много съгрешаваме, искрено покаяние и благочестив живот, за да можем да вършим всичко, угодно на Бога и полезно за душите ни; да възненавидим всяко зло, укрепявани от Божествената благодат в нашето благо разположение. А Ти, непосрамваща наша Надежда в часа на смъртта, дарувай ни християнски край, безбедно преминаване през страшните въздушни митарства и наследяване на вечните и неизказани блага на Небесното Царство, та с всички светии непрестанно да изповядваме Твоето застъпничество за нас и да славим единия Истинен Бог, покланяем в Света Троица, Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Молитва втора

Преблагословена Дево Мария, Царице на небето и земята, припадайки пред Твоята чудотворна икона, с умиление Ти зовем: погледни милостиво на Твоите раби и с Твоето всесилно ходатайство изпрати потребното на всеки. Спаси всички верни чеда на Светата Църква, неверните обърни, старите и изнемогналите подкрепи, младите възпитай в светата вяра, мъжете насочи към добро, грешниците приведи към покаяние и чуй молитвите на всички християни, болните изцели, скърбящите утеши, на пътешестващите помагай. Ти знаеш, Всемилостива, че ние сме немощни, грешни, уязвявани и нуждаещи се от прошка от Бога, но бъди ни Помощница, та с никакъв грях на самолюбие, съблазън и дяволска прелест да не прогневим Бога: защото Те имаме за Застъпница, Която Господ няма да отхвърли. Защото, ако поискаш, Ти можеш да дариш всичко като благодатен извор на нас, вярно възпяващите Те и превъзнасящи Твоето преславно рождество. Избави, Владичице, от грехопадения и беди всички, благочестиво призоваващи Твоето свято име и покланящи се на Твоята честна икона. Защото Ти с Твоите молитви даром очистваш нашите беззакония, затова припадаме пред Тебе и пак Ти зовем: прогони от нас всеки враг и противник, всяка напаст и пагубно неверие; по Твоите молитви дари благовременни дъждове и обилно плодородие на земята, вложи в сърцата ни Божествен страх за изпълнение на Господните заповеди, за да поживеем всички мирно и тихо за спасение на нашите души, за доброто на ближните и за слава на Господа, на Когото като на Творец, Промислител и наш Спасител подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/ и http://www.sveta-gora-zograph.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *