Излезе от печат т. ХIV на „Годишник на Националния археологически музей” на НАИМ при БАН

Излезе от печат новият том ХIV на „Годишник на Националния археологически музей” на НАИМ при БАН.

Настоящият сборник е подготвен по случай 100-годишнината от рождението на проф. Иван Венедиков и е под редакцията на доц. д-р Бистра Божкова и доц. д-р Евгения Генчева от НАИМ при БАН. Томът съдържа двадесет и девет статии от български учени – нумизмати, епиграфи, историци и археолози. В тома е представена и пълната библиография на научни трудове на проф. Иван Венедиков.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на адрес http://series.naim.bg/index.php/ANAM/issue/view/ANAM-14-2020/ANAM-14-2020, откъдето можете да я свалите като pdf файл.

Б. Божкова, Е. Генчева (ред.). In memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му (=Годишник на Националния археологически музей, том 14). НАИМ при БАН. София, 2020. 495 стр. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online).

Източник: http://naim.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *