Кратка история в картини на Малтийския орден на св. Йоан Йерусалимски (част I)

В този кратък материал ще се опитам накратко да ви представя историята на организацията, известна днес най-вече под името „Малтийски орден”, която е толкова забележителна в множество аспекти, колкото е забележителна и дейността и днес.

Балканите между 1370-1390 г. – кратка ретроспекция

1370-1390 г. ‒ един често подценяван по значение двадесетгодишен период от историята на Балканите. „Когато се наливаше стоманата”, пък бих казал аз. Първите години от съществуването на Османската империя, които минават някак си незабелязано за околните, било то по-далеч или съвсем близо до епицентъра на събитията, увлечени и късогледо (бихме казали днес) потопени в проблемите на собствените си „къщички.”

Коментар на изнесения Отчет на дейността на УС на Студентски исторически център

Предложеният отчет (текстът може да се намери тук: http://priziv.org/studenti/godishen-otchet-za-deinostta-na-upravitelniia-svet-na-studentski-istoricheski-tcentr-studentski-grad-bl-52-za-perioda-19-03-2013-01-02-2014-g) е опит да се направи равносметка на извършеното от Управителния съвет на Студентски исторически център (СИЦ) от периода на създаването му до сега. В отчета се обвиняват членове на УС в …

За промените в образованието

Промяната в учебната програма ще предизвика по-голям отзвук сред обществото, отколкото някои кръгове са предполагали. Тук не става въпрос за политически, икономически или партийни интереси, а за хуманитарна наука. Наука, която лежи в основата на самосъзнанието на всеки един човек, …

Официално мнение на МИО относно дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”

Относно проведената на 04.02.2014г. дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”, организирана от Младежка Историческа Общност (МИО) в Студентски исторически център (СИЦ) към СУ „Св. Климент Охридски”. Ние от МИО се чувстваме задължени да отговорим на някои коментари и …

4-ти февруари, 1997 г. Барикади, разум и съгласие.

По инициатива Младежка историческа общност на 4 февруари (вторник), от 11 часа в Студентски исторически център се проведе фотоизложба с дискусия под надслов „4-ти февруари, 1997 – 2014 г. Барикади, разум и съгласие (исторически анализ – 17 г. по-късно). На …

Двугласът в българския фолклор

Александър Заралиев Пеене на два гласа е условен термин, употребяван в музиката. Под него могат да се разбират различни характеристики и определения. Практически е разпространен из целия свят. Среща се в Централна Азия, Индокитай и т.н. Особено е характерен за …

Родолюбиви българи изпълниха залите на СИЦ по случай 3-ти март и откриването на етнографска изложба

Националният празник е време за чествания, но и време за размисъл и равносметка, особено на фона на събитията в днешна България. Днес Освобождението на родината ни от Османско владичество на 03.03.1878 г., като историческо събитие, е дата която не само …

Уникална етнографска изложба от реквизита на филма “Капитан Петко войвода” в залите на СИЦ

Събитието ще се съчетае с четения, посветени на Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. и българо-руските културни и исторически връзки На 3 март от 14 часа в залите на Студенстксия исторически център (СИЦ) в кв. Студентски град бл.52, …

Кимерийското преселение и западно-азиатските държавни обединения

Един от най-загадъчните народи на древността е кимерийският. Неговият произход, история и култура си остават слабо познати, въпреки богатия изворов материал, най-вече от клинописните текстове, открити сред руините на Ниневия и други центрове на Асирийската империя. Тези данни дават много …