Присъствието на Българската Православна Църква в армията – кратък исторически обзор и съвременно състояние

Свещ. Йоан Карамихалев След Освобождението на България от турско робство /1878 г./ отношенията между двете институции: Църква и армия се поставят на конституционни и законови основи. Православното изповедание  става  доминиращо в Княжество България. Българската православна църква (БПЦ) е предопределена да …

Свещеници в Българската армия – по архивни материали за Варненска и Великопреславска епархия

Мариана Русева Темата за мястото и приноса на Българската православна църква в живота на Българската армия е всеобхватна и многоаспектна. Все още тя не е задълбочено проучена и цялостно изследвана. Целта на настоящето научно съобщение е чрез съхраняваните в Централен …

Лекция на гл. ас. д-р Борис Стоянов на тема „Проектът за европейска армия – голямата амбиция на „Малка Европа“

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН има удоволствието да ви покани на лекцията на гл. ас. д-р Борис Стоянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) на тема „Проектът за европейска армия – голямата амбиция на „Малка Европа“. Събитието е част …