Премиера на книгата „БАЛКАНСКИЯТ СВЯТ В ЕПОХАТА НА КОМ­НИНИТЕ (1081-1185)“

На 20 юни от 17 часа в Институтът за балканистика при Българската академия на науките (ИБЦТ-БАН) ще се проведе премиера на книгата „БАЛКАНСКИЯТ СВЯТ В ЕПОХАТА НА КОМ­НИНИТЕ (1081-1185)“ от Георги Димов. Книгата ще представят проф. дин Христо Матанов, проф. …

Лекция на д-р Панделис Хараламбакис на тема “ТАКТИКОН: нов онлайн наръчник на византийската провинциална администрация”

Лекция на д-р Панделис Хараламбакис на тема “ТАКТИКОН: нов онлайн наръчник на византийската провинциална администрация” – Национален археологически институт с музей при БАН На 17 март 2020 г. (вторник) от 16.30 ч., в Конферентната зала на НАИМ-БАН, д-р Панделис Хараламбакис, …

Представяне на том първи „Византия. Иудаизъм“ от серията „Философия на средновековието“ – Grundriss der Geschichte der Philosophie

Представяне на том първи „Византия. Иудаизъм“ от серията „Философия на средновековието“ на основания от Фридрих Юбервег Grundriss der Geschichte der Philosophie Очеркът по история на философията е най-авторитетното представяне на историята на философията в немскоезичния свят. Неговият проектант и автор, …

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“, издание на Института за изследване на изкуствата – БАН. Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана …

Рецензия на сборника „Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century)“

Георги Димов   Внушителното изследване „Византийски монети в Централна Европа от V до X век” (Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century), представено ни от Полската академия на изкуствата и науките и Института по археология към Университета …

Византийският град през XI – XIIв. – тенденции и промени

Георги Николов Димов (РЕЗЮМЕ ОТ XXI КОНГРЕС ПО ВИЗАНТИЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –СОФИЯ, 2011Г.) Изследвайки урбанистиката във Византия, селищната история на древната Империя, откриваме, че такава в действителност почти липсва – не се срещат нито градски архиви, нито конкретни податки в наративните …