Стартира нова поредица от монографии на Института за изследване на изкуствата.

De Artibus Monographiae (DAM) е поредица на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. Новата поредица си поставя за цел да издава трудове на учени от Института, които са били част от научния му план, обсъждани са от изследователските групи, …

Предстои Международна кръгла маса на тема „Славянската взаимност между изкушенията на мира и изпитанията на войната (равносметката на XX в.)“

На 1 юли 2019 г. от 9:30 ч. в Заседателната зала на Института Институт за исторически изследвания към БАН ще се проведе Международна кръгла маса по проекта на Института, финансиран от ФНИ-МОН, „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира …

14 март – Представяне на том 34 от Известията на Института за исторически изследвания

На 14 март в Заседателната зала на втори етаж в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще се състои представяне на т. 34 от Известията на Института за исторически изследвания. Начало на събитието: 16:30 ч. Източник: http://nationallibrary.bg

27 юни – семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ в Института за исторически изследвания

На 27 юни 2017 г.(вторник) от 16:30 часа, заповядайте на семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ в Института за исторически изследвания. Той ще бъде посветен на 180 годишнината от рождението на Васил Левски. Водещ – проф. д. и. н. …