Международна конференция „Езици, култури, комуникации“

Все още има възможност да участие в Международната конференция на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – „Езици, култури, комуникации“ Източник и допълнителна информация: http://www.uni-vt.bg/

Юбилейна международна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят“

Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят„. Конференцията ще се проведе в периода 15-17 октомври 2020 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград / и е посветена на …