Благотворителност и Църква през 30-те – 40-те години на ХХ век в Търновска епархия (по документи от Държавен архив – В. Търново)

Лора Дончева, Балканите – език, история, култура (2017), т. 5, бр. 1 Източник и достъпност в PDF: http://journals.uni-vt.bg/balkans/bul/vol5/iss1/33 Свързани публикации: Домът на трудолюбието“ – за социалната дейност на св. Йоан Кронщадски от края на XIX в. – архим. Методий (Жерев) Социалната дейност на българската …

„Домът на трудолюбието“ – за социалната дейност на св. Йоан Кронщадски от края на XIX в.

Св. Йоан Кронщадски е роден в северна Русия през 1829 г. и е кръстен е на името на св. Йоан Рилски, който смята за свой покровител. Израства в материално бедно семейство с множество лишения и страдания като от ранна възраст …

Благочестието, милосърдието и короната – духовното наследство св. цар Петър I Български

На 30 януари Православната Църква празнува паметта на Св. цар Петър I Български. Един български владетел, надминал своя бляскав баща не с военни победи и културен разцвет, а с христолюбие, благочестие и милосърдие към народа: Духовното наследство на Св. цар …

Ще се проведе международен семинар на тема: „Християнско милосърдие и църковно-социалната дейност днес – предизвикателства и перспективи“

На 3 и 4 юни 2019 г. в Богословския факултет Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Международен теоретико-практичен семинар на тема: „Християнско милосърдие и църковно-социалната дейност днес – предизвикателства и перспективи“. Ще бъдат изнесени следните доклади: проф. дпн …