Благочестието, милосърдието и короната – духовното наследство св. цар Петър I Български

На 30 януари Православната Църква празнува паметта на Св. цар Петър I Български. Един български владетел, надминал своя бляскав баща не с военни победи и културен разцвет, а с христолюбие, благочестие и милосърдие към народа: Духовното наследство на Св. цар …

Ще се проведе международен семинар на тема: „Християнско милосърдие и църковно-социалната дейност днес – предизвикателства и перспективи“

На 3 и 4 юни 2019 г. в Богословския факултет Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Международен теоретико-практичен семинар на тема: „Християнско милосърдие и църковно-социалната дейност днес – предизвикателства и перспективи“. Ще бъдат изнесени следните доклади: проф. дпн …