Лекция на проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква“

Лекция на проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква“. Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира Л Е К Ц И Я На проф. Георги Минчев на тема: …