Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката

Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националният археологически институт с музей към БАН, Регионалният исторически музей-София и Първа инвестиционна банка организират международна научна конференция на тема: „Български нумизматични четения:История и общество в перспективата на нумизматиката“. Конференцията ще се проведе …

Излезе новият брой на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“

Излезе от печат новият брой № 15 на „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“, издание на Националния археологически институт с музей при БАН. Настоящият брой съдържа статии и съобщения за монети, монетни съкровища, печати, монетовидни и епиграфски паметници от фондовете на обществени …

Рецензия на сборника „Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century)“

Георги Димов   Внушителното изследване „Византийски монети в Централна Европа от V до X век” (Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century), представено ни от Полската академия на изкуствата и науките и Института по археология към Университета …