Фотодокументална изложба „Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли…“ в Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“

След сражението при Стара Загора от юли 1877 г. генерал Гурко се обръща към опълченците: „Вие сте ядрото на бъдещата българска армия. Ще минат години и тази бъдеща българска армия ще каже: „Ние сме потомци на славните защитници на Стара …

Фотодокументална изложба: „150 години от откриването на Карловското петокласно мъжко училище“

Изложбата представя историята на класното училище като част от цялото развитие на просветно движение в Карлово през Възраждането и в първите десетилетия след Освобождението. Изложени са оригинални учебници от фонда на музея по предмети изучавани в класното училище, запазени фотографии …

Ще бъде открита фотодокументална изложба по повод 200 г. от рождението на д-р Иван Богоров в Карлово

Фотодокументална изложба по повод 200 г. от рождението на д-р Иван Богоров ще бъде експонирана от 1-ви ноември до 2-ри декември 2020 г. в Общински Исторически музей – Карлово: Сред българските възрожденски дейци Богоров заема особено място. Той е неделим …