Излезе от печат осмият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН (достъп до ел. вариант)

Излезе от печат осмият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН. Съставители и редактори са Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков и Евгения Коматарова-Балинова от Секцията за средновековна археология на НАИМ при БАН. Томът е в …

Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2016 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LVІ Национална археологическа конференция, която ще се проведе в гр. Пловдив от …

Излезе от печат брошурата „Разказите на един софийски площад“

Брошурата „Разказите на един софийски площад“ е двуезично издание, на български и английски език. Тя представя резултатите и най-интересните находки от археологическите проучвания по проектите „Форумът на Сердика” и „Археологическото наследство на площад „Св. Неделя”, финансирани от Столична община по …

Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2015 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LV Национална археологическа конференция, която се проведе в гр. Стара Загора от …

Сборник: In Honorem Professor Stanislav Stanilov

In Honorem Professor Stanislav Stanilov , Колектив, Издателство: Национален археологически институт и музей – БАН, (ISBN: 03239535), 2016 г., 495 с., 25 лв. На 9 септември 2013 г. нашият учител, приятел и колега, професор, доктор на историческите науки Станислав Станилов …

Иван Карайотов, „Анхиалос през античността“

Иван Карайотов, „Анхиалос през античността“, Издателство “Либра Скорп”, 2015, 192 с., (ISBN: 978-954-471-292-1) „… arta sub Anchialis moenia” (Ovid. Tristia, I, 10, 35) „… под високите стени на Анхиалос” (Овидий, Елегии, I, 10, 35) Книгата „Анхиалос през античността” е резултат …

LIMES XXII – Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier

LIMES XXII – Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier, L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.), Издателство: „Н-Консулт“, 2015, 966 с., (ISBN: 03239535) Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies. Ruse, Bulgaria, September 2012 (Известия на …

Сборник с доклади от докторантска конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“

В поредната книжка-приложение на електронното издание на Асоциацията на българските археолози Българско е-Списание за Археология Supplementum 4 са публикувани доклади от докторантската конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“. Конференцията беше организирана от Националният археологически институт с …

Сборник научни доклади, „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие“

ПРИНОС КЪМ АРХЕОЛОГИЯТА НА РОДОПИТЕ (Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие. Сборник научни доклади. Смолян, 2013) д-р Йордан Илиев Сборникът „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” (Смолян, 2013, 269 с.) …

Диана Димитрова, „Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка“

Диана Димитрова, „Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка“, Издателство: „Арос“, 2015, 376 с. (SBN: 9789549873948) „Гробницата на тракийския цар Севт III, монументално архитектурно съоръжение в могилата Голяма косматка при гр. Шипка в Долината на тракийските владетели, е открита …