Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2016 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LVІ Национална археологическа конференция, която ще се проведе в гр. Пловдив от …

Излезе от печат брошурата „Разказите на един софийски площад“

Брошурата „Разказите на един софийски площад“ е двуезично издание, на български и английски език. Тя представя резултатите и най-интересните находки от археологическите проучвания по проектите „Форумът на Сердика” и „Археологическото наследство на площад „Св. Неделя”, финансирани от Столична община по …

Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2015 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LV Национална археологическа конференция, която се проведе в гр. Стара Загора от …

Сборник: In Honorem Professor Stanislav Stanilov

In Honorem Professor Stanislav Stanilov , Колектив, Издателство: Национален археологически институт и музей – БАН, (ISBN: 03239535), 2016 г., 495 с., 25 лв. На 9 септември 2013 г. нашият учител, приятел и колега, професор, доктор на историческите науки Станислав Станилов …

Иван Карайотов, „Анхиалос през античността“

Иван Карайотов, „Анхиалос през античността“, Издателство “Либра Скорп”, 2015, 192 с., (ISBN: 978-954-471-292-1) „… arta sub Anchialis moenia” (Ovid. Tristia, I, 10, 35) „… под високите стени на Анхиалос” (Овидий, Елегии, I, 10, 35) Книгата „Анхиалос през античността” е резултат …

LIMES XXII – Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier

LIMES XXII – Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier, L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.), Издателство: „Н-Консулт“, 2015, 966 с., (ISBN: 03239535) Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies. Ruse, Bulgaria, September 2012 (Известия на …

Сборник с доклади от докторантска конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“

В поредната книжка-приложение на електронното издание на Асоциацията на българските археолози Българско е-Списание за Археология Supplementum 4 са публикувани доклади от докторантската конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“. Конференцията беше организирана от Националният археологически институт с …

Сборник научни доклади, „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие“

ПРИНОС КЪМ АРХЕОЛОГИЯТА НА РОДОПИТЕ (Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие. Сборник научни доклади. Смолян, 2013) д-р Йордан Илиев Сборникът „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” (Смолян, 2013, 269 с.) …

Диана Димитрова, „Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка“

Диана Димитрова, „Гробницата на Севт III в могила Голяма Косматка“, Издателство: „Арос“, 2015, 376 с. (SBN: 9789549873948) „Гробницата на тракийския цар Севт III, монументално архитектурно съоръжение в могилата Голяма косматка при гр. Шипка в Долината на тракийските владетели, е открита …

Светлозар Попов, „Халколитната цивилизация Варна“

Светлозар Попов, „Халколитната цивилизация Варна“, Издателство: „Данграфик-Варна“, С., 2015, 84 (ISBN: 97895494187291) „В своята седма книга Светлозар Попов разглежда резултатите от проучванията за Варненския некропол, които разкриват различни аспекти от живота на древното общество и дават представа за обществено-икономическите отношения …