Нова издание: CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция от Славия Бърлиева

СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция. София: КМНЦ-БАН, 2019. Настоящата монография представя проучвания на Славия Бърлиева върху паметници на кирило-методиевската традиция, интерпретирани като феномени на идентичността – конфесионална, политическа, етническа, културна. Те са написани в различни …

Том 100 на ГСУ Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Том 100 на Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Изданието е посветено на Международната научна конференция „Граници, култури, идентичност“ (2018). Източник: Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

Нова книга: „България, Дубровник и Балканите. Политически, икономически и дипломатически отношения“ от Елена Костова

Нова книга: „България, Дубровник и Балканите. Политически, икономически и дипломатически отношения“ от Елена Костова Анотация: Първата част от труда се фокусира върху развитието на политическите и икономическите взаимоотношения между България и Дубровник, като не липсва и анализ на сведения за …

Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Станислав Станилов „Втората огърлица в преславското съкровище“

Излезе от печат новата книга на известния български архeолог и учен проф. д.и.н. Станислав Станилов „Втората огърлица в преславското съкровище“. Четиридесет години след 1979г., когато случайно е открита „колективната находка“ от златни предмети, известна като Преславското златно съкривище, проф. Станилов …

Нова книга: „Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски и антропогеографски обзор“ от Румен Иванов

Наскоро излезе от печат книгата „Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски и антропогеографски обзор“. Неин автор е Румен Иванов, млад изследовател, с дългогодишни интереси към етногенезиса на българите и на темата за българите извън повече от скромните …

Ново изследване – Брачната дипломация на средновековните български владетели от Сашка Георгиева

Излезе нова книга: Брачната дипломация на средновековните български владетели от Сашка Георгиева, ISBN: 978–954–8536–27–1 Пловдив 2019, vi+473 стр., 39 ил., 1 карта. Резюме: Книгата разкрива как българските средновековни владетели са използвали брачната институция, за да създават договорени роднински връзки със …

Излезе от печат деветият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН

Излезе от печат деветият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН. Главен редактор на изданието е Валери Григоров, а в редакционната колегия участват Петър Димитров, Евгения Коматарова-Балинова, Мария Манолова, Евелина Тодорова, Весна Бикич, Валерий Фльоров, Ярослав …

Нова книга от поредицата Кирило-Методиевски студии: „Книги Царства в славянската хронографска традиция“ от Мария Тотоманова – Панева

В началото на месец юни излезе от печат кн. 27 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Мария Тотоманова-Панева „Книги Царства в славянската хронографска традиция“. Източни: http://www.kmnc.bg/

Нов том на Кирило-Методиевски студии – „Успение Кирилово в южнославянската православна традиция“.

Излезе от печат кн. 28 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Бойка Мирчева „Успение Кирилово в южнославянската православна традиция“. Източник: http://www.kmnc.bg/

Излезе от печат осмият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН (достъп до ел. вариант)

Излезе от печат осмият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН. Съставители и редактори са Валери Григоров, Петър Димитров, Методи Златков и Евгения Коматарова-Балинова от Секцията за средновековна археология на НАИМ при БАН. Томът е в …