Димитър Страшимиров, „Васил Левски – живот, дела, извори“. Том 2 – Извори

Димитър Страшимиров, „Васил Левски – живот, дела, извори“. Том 2 – Извори, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 496 с. (ISBN: 978-619-152-593-5) „Издателство „Изток-Запад“ предложи на съвременния читател през 2014 г. писмата на Васил Левски, джобното му бележниче и други …

Ибрахим Карахасан-Чънар, „Етническа и религиозна мозайка на България: празници, обичаи, светилища“

„Ибрахим Карахасан-Чънар, „Етническа и религиозна мозайка на България: празници, обичаи, светилища“, Издателство: „Лик“, С., 2015, 288 с. (ISBN: 9789546078261) „Ибрахим Карахасан-Чънар – едно от талантливите и утвърждаващи се присъствия сред българските писатели през новия век, отново ни заинтригува с интересен …

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2, Издателство: „Жанет 45“, С., 2015, 672 с. (ISBN: 978 619 186 011 1) „Балканският човек“ е текст-енциклопедия – първи по рода си не само в писмената култура на България, но …

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2014, 298 с., (ISBN: 978-954-07-3815-4 ) „Монографията е опит за по-различен поглед върху европейско-османския сблъсък от XV-XVI в. Конфликтът е анализиран през „призмата“ на природните дадености и …

Здравко Дечев, „Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас)“

Здравко Дечев, „Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас)“, Издателство: „Жанет45“, С. 2015, 232 с. (ISBN: 978 619 186 108 8) „Изследването предлага различен подход към българската литературна и културна история през XIX век. Разгледано е взаимодействието …

Владимир Балчев, „Пловдив-другият бряг на Европа“

Владимир Балчев, „Пловдив-другият бряг на Европа“, Издателство: „Жанет45“, С., 2014, 224 с. (ISBN: 978 619 186 102 6) „Това е книга за забравените европейски първостроители на модерния Пловдив, които напускат родните брегове и се заселват в един от най-древните градове …

Константин Иречек, „История на българите“

Константин Иречек, „История на българите“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 936 с. (ISBN: 978-619-152-550-8) „Преди близо 140 години младият чешки учен Константин Иречек написва „История на българите“, която в началото на 1876 г. излиза едновременно на чешки и немски …

Кръстьо Манчев, „Сърбия и сръбско-българските отношения 1804–2010“

Кръстьо Манчев, „Сърбия и сръбско-българските отношения 1804–2010“, Издателство: „Парадигма“, С., 2014, 499 с. (ISBN: 978-954-326-211-3) „Като модерни държави Сърбия и България се учредяват върху част от османското балканско наследство. Те не включват в пределите си цялата съответна нация (всички сърби …

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“.

„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2014, 482 с.,  (ISBN: 2367-5187). „Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ …