Нова книга от поредицата Кирило-Методиевски студии: „Книги Царства в славянската хронографска традиция“ от Мария Тотоманова – Панева

В началото на месец юни излезе от печат кн. 27 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Мария Тотоманова-Панева „Книги Царства в славянската хронографска традиция“. Източни: http://www.kmnc.bg/

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“, издание на Института за изследване на изкуствата – БАН. Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана …

Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2016 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LVІ Национална археологическа конференция, която ще се проведе в гр. Пловдив от …

Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“

Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2015 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН). Настоящото издание е подготвено за LV Национална археологическа конференция, която се проведе в гр. Стара Загора от …

„За това, как крал Владислав с турците воюва“, Тодор Петров

„За това, как крал Владислав с турците воюва“, Тодор Петров, Издателство: Славена (ISBN: 9786191900534), 2016 г., 114 с., 12 лв. Тодор Петров притежава бака-лавърска степен по специалността „Български език и история” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, магистърска степен по специалността …

Борис Войнов, „Село Баново. Кафадарята или ваеците. Историко-етнографски очерк“

Борис Войнов, „Село Баново. Кафадарята или ваеците. Историко-етнографски очерк“, Издателство: „Пропелер“, 2015 г., 440 с. (ISBN: 9789543923243) С книгата си „Село Баново. Кафадарята или ваеците“ Борис Войнов иска да запази златото на годините, да не доусне нещата да си отидат, …

Теодора Бакърджиева, Стоян Йордановq „Русе. Пространство и история /края на 14в. – 70-те години на 19в./“

Теодора Бакърджиева, Стоян Йордановq „Русе. Пространство и история /края на 14в. – 70-те години на 19в./“, Издателство: „Авангард принт“, 2015, 204 с. (ISBN: 9549548260) Прикачен файл: В книгата е направено подробно описание на облика на град Русе от края на …

Електронен вариант на „История на БАН”, част първа (1869-1947)

Издателството на Българската академия на науките „Проф. Марин Дринов” пусна от печат електронен вариант на „История на БАН”, част първа. Историята, дело на учени от Института за исторически изследвания, обхваща периода от основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г. …

Йордан Велчев, „Балканският човек XІV-ХVІІ век“, том 3

Йордан Велчев, „Балканският човек XІV-ХVІІ век“, том 3, Издателство „Жанет 45“, 2015, 676 с. (ISBN: 978 619 186 014 2) И полетя в разсъмването – щастлив завинаги под звъна на слънчевия часовник. Завинаги от върха на хълма. Историята от хилядолетия …

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 2015 г., 270 с. (ISBN 978-954-322-822-5) нигата има интердисциплинарен характер и е първото по рода си в българската хуманитаристика цялостно антропологично изследване …