Симеон Радев, „Строителите на съвременна България. Неиздаван ръкопис“

Симеон Радев, „Строителите на съвременна България. Неиздаван ръкопис.“, Издателство: „Skyprint“, С., 2015, 488 и 482 с. (ISBN:978-954-390-110-4 ; ISBN: 978-954-390-111-1) „Повече от век от излизането на „Строителите на съвременна България“ и половин век след смъртта на Симеон Радев той продължава …

Ленка Я. Будилова, Марек Якоубек, „Българските чехи. Случаят Войводово. Социалноантроположки ескизи“

Ленка Я. Будилова, Марек Якоубек, „Българските чехи. Случаят Войводово. Социалноантроположки ескизи“, Издателство: „Парадигма“, С., 2014 (ISBN: 978-954-326-232-8) „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе …

Снежана Радоева, „Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)“

Снежана Радоева, „Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)“, Издателство „Парадигма“, С., 2014, 255 с. (ISBN: 978-954-326-233-5) „Трудът е написан на основата на богатия архивно-документален материал, съхраняван във фондовете на няколко основни архивохранилища в столицата – Централния …

Дженгиз Хаков, „Ататюрк, България и Балканите. Научни студии и статии“

Дженгиз Хаков, „Ататюрк, България и Балканите. Научни студии и статии“, Издателство: „Парадигма“, С., 2014, 296 с. (ISBN: 978–954–326–235–9) „Предмет на изследванията на Дж. Хаков са въпросите, свързани със социално-икономическото, вътрешно- и външно-политическо развитие на Турция и ролята на военните в …

Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“

„Сборник с документи: „Великите сили и България 1944 – 1947. т. I, Примирието между СССР, Великобритания, САЩ и България (януари – октомври 1944 г.)“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2015, 444 с. (ISBN: 978-954-322-785-3) Преди 70 години, след настъпилите през …

Miroslav Ivanov Vasilev, Troyan (Bulgaria), „The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia“

Miroslav Ivanov Vasilev, Troyan (Bulgaria), „The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia“, Mnemosyne Supplements, Vol.379, Brill, 2015, (E-ISBN: 9789004282155) „In The Policy of Darius and Xerxes towards Thrace and Macedonia Miroslav Vasilev analyses in detail the policy …

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. З. Зафер, В. Чернокожев)

„Когато ми отнеха името. „Възродителният процес“ през 70 те – 80 те години на XX в. във литературата на мюсюлманските общности. Антология.(Съст. Зайнеп Зафер, Вихрен Чернокожев), Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 464 с. (SBN: 978-619-152-575-1) „Антологията представя за пръв …

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“

Стоян Райчевски, „Разоренията на македонските българи 1878-1903“, Издателство: „Захарий Стоянов“, С., 2015, 683 с. (ISBN: 978-954-09-0837-3) „С много оригинални документи и други писмени извори книгата разкрива гоненията и разоренията на македонските българи под османска власт в периода 1878-1903 г., както …

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2

Йордан Велчев, „Балканският човек XIV – XVII в.“, т. 2, Издателство: „Жанет 45“, С., 2015, 672 с. (ISBN: 978 619 186 011 1) „Балканският човек“ е текст-енциклопедия – първи по рода си не само в писмената култура на България, но …

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“

Мария Баръмова, „Европа, Дунав и османците (1396-1541)“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2014, 298 с., (ISBN: 978-954-07-3815-4 ) „Монографията е опит за по-различен поглед върху европейско-османския сблъсък от XV-XVI в. Конфликтът е анализиран през „призмата“ на природните дадености и …