Нова книга от поредицата Кирило-Методиевски студии: „Книги Царства в славянската хронографска традиция“ от Мария Тотоманова – Панева

В началото на месец юни излезе от печат кн. 27 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Мария Тотоманова-Панева „Книги Царства в славянската хронографска традиция“. Източни: http://www.kmnc.bg/

Нов том на Кирило-Методиевски студии – „Успение Кирилово в южнославянската православна традиция“.

Излезе от печат кн. 28 от поредицата „Кирило-Методиевски студии“, която съдържа монографията на Бойка Мирчева „Успение Кирилово в южнославянската православна традиция“. Източник: http://www.kmnc.bg/

Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър – достъпно онлайн

Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър (British Library Add. Ms. 39627) Първото критическо издание на един от най-важните и богато илюстровани средновековни български царски ръкописи, емблематични за българската култура отпреди падането на Второто българско царство, е осъществено …

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“, издание на Института за изследване на изкуствата – БАН. Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана …

Илия Тодев, „Човекът е историческо животно | Рефлексии и саморефлексии“

Илия Тодев, „Човекът е историческо животно | Рефлексии и саморефлексии“, Издателство: Захарий Стоянов, 2015, 312 с. (ISBN: 9789540909554) Илия Тодев е доктор на историческите науки, професор в БАН, директор на Института за исторически изследвания. Заглавието на тази книга, разбира се, …

Сборник „Герои. Култове. Светци“

Излезе от печат сборникът „Герои. Култове. Светци“. Томът събира докладите от модул Старо изкуство на проведената през май 2015 научна конференция „Изкуствоведски четения”, която се организира по традиция всяка година от Института за изследване на изкуствата. Сборникът представя изследвания на …

Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“

Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“, Издателство: „ИВРАЙ“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789549388640) Проблемът с модернизацията на мюсюлманските общества е тема от висок обществен, политически и академичен интерес както в ислямския свят, така и на Запад. Западното схващане за …

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“, Издателство: „Православно отечество“, 2015, 32 с. (ISBN: 9789167174762) Трактатът „Единството на църквата“ е преведен от изданието на Фел и Пеарсоний, излязло в Амстердам през 1700г. В други издания този трактат е по-обширен, но …

Стоян Райчевски, „Синагоги и културное наследие евреев в Болгарии“

Стоян Райчевски, „Синагоги и културное наследие евреев в Болгарии“, Издателство: „Български бестселър“, 2015, 100 с. (ISBN: 9789544630751) СТОЯН РАЙЧЕВСКИ е автор на много научни изследвания в областта на етнологията и историята на българите, на културно-историческото наследство и етнодемографските процеси по …

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 2015 г., 270 с. (ISBN 978-954-322-822-5) нигата има интердисциплинарен характер и е първото по рода си в българската хуманитаристика цялостно антропологично изследване …